Przejdź do sekcji głównej

UWAGA: Niniejszy komunikat wynika z tego, że ustawienia widoku zgodności Państwa przeglądarki nie są zgodne z wymogami systemu lub korzystają Państwo z niewspieranej wersji przeglądarki Internet Explorer (IE7, IE8 lub IE9). W celu zmiany widoku zgodności należy przejść w Ustawienia -> Ustawienia widoku zgodności i usunąć wpis tauron.pl Możliwe jest również skorzystanie z innej dedykowanej przeglądarki (Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge w wersji Chromium).

Trwa ładowanie.....

Aktualne przetargi i badania rynku

Pozycje 1-25 z 1180  pokazuj  pozycji

PNP/TPE/01851/2021 Postępowanie niepubliczne - postępowanie testowe (szkoleniowe) przeznaczone dla Wykonawców Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 31.10. Pozostałe usługi 2021-03-24 2027-12-31 16:00 Marcin Czarnecki TAURON Polska Energia S.A.
PZP/TPE/01850/2021 Elektroniczne postępowanie publiczne (zgodnie z ustawą PZP) - postępowanie testowe (szkoleniowe) przeznaczone dla Wykonawców Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 31.10. Pozostałe usługi 2021-03-24 2027-12-31 16:00 Marcin Czarnecki TAURON Polska Energia S.A.
RFI/TW/01213/2023 Wybrane pozycje planu postępowań o udzielanie zamówień na rok 2024 TAURON Wytwarzanie S.A. - dostawy RFI Otwarty Dostawy 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2023-10-10 2024-12-31 15:00 Wiesława Sewioł TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TW/01220/2023 Wybrane pozycje planu postępowań o udzielanie zamówień na rok 2024 TAURON Wytwarzanie S.A. - usługi i roboty budowlane RFI Otwarty Dostawy 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2023-10-10 2024-12-31 15:00 Wiesława Sewioł TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TW/01275/2023 Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych TAURON Wytwarzanie S.A. - dostawy RFI Otwarty Dostawy 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2023-10-19 2024-12-31 15:00 Wiesława Sewioł TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TW/01278/2023 Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych TAURON Wytwarzanie S.A. - usługi RFI Otwarty Usługi 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2023-10-19 2024-12-31 15:00 Wiesława Sewioł TAURON Wytwarzanie S.A.
PZP/TC/00055/2024 Budowa układu kogeneracyjnego opartego o silniki gazowe o mocy ok. 30 MWe/30 MWt w TAURON Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Bielsko – Biała Elektrociepłownia Bielsko – Północ EC2 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 30.1. Roboty budowlane w zakresie obiektów energetycznych - jednostki wytwórcze 2024-04-10 2024-06-05 12:00 Dominik Świerczek TAURON Ciepło sp. z o.o.
PZP/TW/07735/2023 Dostawa części zamiennych do palników pyłowych, dysz powietrza oraz dysz OFA kotła BP-2450 dla TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 3.27. Palniki kotłów 2024-04-05 2024-05-22 12:00 Radosław Gała TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TWD/00525/2024 Usługi w zakresie napraw, przeglądów i obsługi serwisowej sprzęgieł produkcji VOITH dla TAURON Wydobycie S.A." RFI Otwarty Usługi 38.1. Remonty, naprawy, przeglądy, serwisy i modernizacje maszyn i urządzeń górniczych 2024-04-03 2024-05-15 12:00 Krystian Kocot Południowy Koncern Węglowy S.A.
PNP/TD-OKR/02443/2024 ,,Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej: Budowa przyłączy kablowych nN wraz ze złączami nN, budowa przyłącza napowietrznego nN oraz przebudowa sieci napowietrznej nN na obszarze Kraków Podgórze Wschód-Zachód – SS3/24‘’ tryb: ZAPROJEKTUJ. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi 23.23. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie robót budowlanych na sieci i obiektów energetycznych SN, Nn oraz SN/Nn (napowietrznych i kablowych) 2024-04-05 2024-05-15 08:00 Tadeusz Kopacz TAURON Dystrybucja S.A.
PZP/TWD/02080/2024 Dostawa - modernizacja hamulca maszyny wyciągowej oraz cyfrowego regulatora jazdy w szybie Sobieski III dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 2.10. Urządzenia transportu pionowego i poziomego i części zamienne 2024-04-11 2024-05-14 12:00 Renata Frączek Południowy Koncern Węglowy S.A.
PZP/TWD/02071/2024 Usługa remontu wentylatorów głównego przewietrzania dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Sobieski i Zakład Górniczy Janina Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi 38.12. Remonty, naprawy, przeglądy i serwisy górniczych maszyn i urządzeń obiektów podstawowych 2024-04-12 2024-05-14 10:00 Jolanta Madej-Szubel Południowy Koncern Węglowy S.A.
PZP/TWD/00922/2024 Modernizacja oraz dostawa urządzeń układu kompleksu ścianowego dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakładu Górniczego Janina Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 3.12. Obudowy górnicze zmechanizowane 2024-03-14 2024-05-10 10:00 Marcin Nowakowski Południowy Koncern Węglowy S.A.
PNP-S/TE/02990/2024 „Wymiana odłączników szynowych i linowych, montaż napędów i blokad elektromagnetycznych odłączników” Proste Otwarty Usługi 36.4. Rozdzielnie - remonty planowe, modernizacje 2024-04-12 2024-05-10 07:00 Dariusz Wojtasiewicz TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. 
PNP/TD-OKR/01852/2024 ,,Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej: Budowa przyłączy kablowych nN wraz ze złączami nN na obszarze Kraków Podgórze Wschód -Zachód – SS2/24‘’ tryb: ZAPROJEKTUJ. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi 23.23. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie robót budowlanych na sieci i obiektów energetycznych SN, Nn oraz SN/Nn (napowietrznych i kablowych) 2024-03-13 2024-05-08 08:00 Tadeusz Kopacz TAURON Dystrybucja S.A.
PZP/TD-CN/00016/2024 Dostawa i wymiana transformatorów WN/SN na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 10.29. Transformatory WN/SN - Grupa II 2024-04-02 2024-05-07 12:00 Marta Pasławska TAURON Dystrybucja S.A.
PNP-S/TE/03001/2024 Wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji nN oraz pomiarów instalacji odgromowej w Zespole Elektrowni Wodnych Jelenia Góra Proste Otwarty Usługi 37.15. Pomiary urządzeń i instalacji elektrycznych 2024-04-12 2024-05-06 13:00 Marzena Sitarek TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. 
RFI/TWD/00556/2024 Usługi naprawy i obsługi serwisowej niegwarancyjnej urządzeń produkcji ELGÓR+HANSEN dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. RFI Otwarty Usługi 38.8. Remonty, naprawy, przeglądy i serwisy górniczych urządzeń zasilających 2024-04-12 2024-04-30 14:00 Krzysztof Rylski Południowy Koncern Węglowy S.A.
PNP-S/TE/02983/2024 EW Złotniki - wymiana pierścieni ślizgowych generatora G3 oraz wymiana szczotkotrzymaczy i szczotek w generatorach G1, G2, G3 Proste Otwarty Usługi 36.9. Serwis układów elektrycznych 2024-04-12 2024-04-30 13:00 Marzena Sitarek TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. 
RFI/TWD/00539/2024 "Usługa wykonania remontów elementów konstrukcji stalowych maszyn i urządzeń zabudowanych w ciągu technologicznym w Południowym Koncernie Węglowym S.A." RFI Otwarty Usługi 38.14. Remonty, naprawy, przeglądy i serwisy górniczych maszyn i urządzeń Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla 2024-04-08 2024-04-30 12:00 Agnieszka PODSIADŁY Południowy Koncern Węglowy S.A.
RFI/TE/00440/2024 „Projekt modernizacji ASTKZ w Elektrowniach Wodnych Rożnów/Czchów". RFI Otwarty Usługi 23. DOKUMENTACJA TECHNICZNA I USŁUGI PROJEKTOWE 2024-03-20 2024-04-30 09:11 Krzysztof Strzelecki TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. 
PNP/TWD/01781/2024 Dostawy farb, rozcieńczalników dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 9.3. Farby, lakiery 2024-04-09 2024-04-30 08:30 Justyna Lisak Południowy Koncern Węglowy S.A.
SP/TW/00028/2024 Sprzedaż wyposażenia biurowego IT z TAURON Wytwarzanie S.A. Postępowanie sprzedażowe Otwarty Sprzedaż 39.11. RTV, AGD, IT 2024-04-12 2024-04-29 12:00 Jarosław Jeziorek TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TWD/00547/2024 Dostawa – modernizacja ognioszczelnych stacji transformatorowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. RFI Otwarty Dostawy 10.54. Stacje transformatorowe przewoźne 2024-04-10 2024-04-29 11:00 Tomasz Kudzia Południowy Koncern Węglowy S.A.
PZP/TWD/01147/2024 Dostawa – najem spalinowego ciągnika podwieszonego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Janina Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 3.52. Ciągniki podwieszane i spągowe 2024-03-27 2024-04-29 10:00 Bartłomiej Blecharz Południowy Koncern Węglowy S.A.
Klucz tooltipa:
Typ:

# PL:

Wyszukiwarka kategorii zakupowych

Wybierz kategorię

  Numer Nazwa

Przeglądarka, z której aktualnie Państwo korzystają, nie jest wspierana. Korzystanie z przeglądarki w czasie aukcji mogłoby spowodować problemy przy składaniu ofert oraz wyświetlaniu zawartości aukcji. Prosimy o skorzystanie z dedykowanych przeglądarek:

Na obecnie uruchominej przeglądarce nie można otworzyć konsoli aukcyjnej


Wszystkie czynności które dokonujesz będąc w trybie zastępstwa są realizowane w imieniu zastępowanego.

Proszę pamiętać o dezaktywowaniu trybu zastępstwa przed przejściem do realizacji własnych zadań.
W celu dezaktywacji zastępstwa należy przejść do zakładki "Moje zastępstwa" i skorzystać z akcji "Zakończ zastępstwo"

Przeglądarka, z której aktualnie Państwo korzystają nie jest wspierana. W związku z tym mogą wystąpić problemy przy wyświetlaniu zawartości. Proszę skorzystać z dedykowanych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge w wersji Chromium. Więcej informacji

Widzisz ten komunikat, ponieważ Platforma zakupowa może wyświetlać się nieprawidłowo pod Twoją wersją przeglądarki internetowej

Zachęcamy do zainstalowania najnowszej wersji rekomendowanej przez nas przeglądarki. Kliknij przycisk "Rozumiem" poniżej, aby zignorować komunikat i kontynuować.

Rozumiem