Przejdź do sekcji głównej

UWAGA: Niniejszy komunikat wynika z tego, że ustawienia widoku zgodności Państwa przeglądarki nie są zgodne z wymogami systemu lub korzystają Państwo z niewspieranej wersji przeglądarki Internet Explorer (IE7, IE8 lub IE9). W celu zmiany widoku zgodności należy przejść w Ustawienia -> Ustawienia widoku zgodności i usunąć wpis tauron.pl Możliwe jest również skorzystanie z innej dedykowanej przeglądarki (Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge w wersji Chromium).

Trwa ładowanie.....

Aktualne przetargi i badania rynku

Pozycje 1-25 z 1316  pokazuj  pozycji

PZP/TPE/01850/2021 Elektroniczne postępowanie publiczne (zgodnie z ustawą PZP) - postępowanie testowe (szkoleniowe) przeznaczone dla Wykonawców Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 31.10. Pozostałe usługi 2021-03-24 2023-12-31 16:00 Marcin Czarnecki TAURON Polska Energia S.A.
PNP/TPE/01851/2021 Postępowanie niepubliczne - postępowanie testowe (szkoleniowe) przeznaczone dla Wykonawców Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 31.10. Pozostałe usługi 2021-03-24 2023-12-31 16:00 Marcin Czarnecki TAURON Polska Energia S.A.
RFI/TW/00814/2022 Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych TAURON Wytwarzanie S.A. - dostawy RFI Otwarty Dostawy 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2022-11-15 2023-12-29 14:06 Wiesława Sewioł TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TW/00815/2022 Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych TAURON Wytwarzanie S.A. - usługi RFI Otwarty Usługi 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2022-11-15 2023-12-29 14:00 Wiesława Sewioł TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TC/00889/2022 Okresowe ogłoszenia informacyjne - do projektu pn.: “Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko- dąbrowskiej”, stanowiącego część „Programu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej”. RFI Otwarty Roboty budowlane 30.9. Roboty budowlane w zakresie przyłączy cieplnych 2022-12-13 2023-10-30 15:00 Agnieszka Osior TAURON Ciepło sp. z o.o.
PZP/TD-CN/02703/2023 Świadczenie usług serwisu, aktualizacja i wsparcie oprogramowania ArcGIS firmy ESRI dla TAURON Dystrybucja S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi 5.25. Usługi serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego i powdrożeniowego w zakresie oprogramowania (w tym odnawianie umów serwisowych) 2023-05-17 2023-06-22 12:00 Agnieszka Ziemlańska-Rzepka TAURON Dystrybucja S.A.
PNP/TD-OKR/03982/2023 ,,Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej: Modernizacja sieci nN oraz budowa przyłączy kablowych nN wraz ze złączami nN na obszarze Kraków Podgórze Wschód-Zachód – SS25/23‘’ tryb: ZAPROJEKTUJ’’ Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi 23.23. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie robót budowlanych na sieci i obiektów energetycznych SN, Nn oraz SN/Nn (napowietrznych i kablowych) 2023-05-25 2023-06-21 08:00 Tadeusz Kopacz TAURON Dystrybucja S.A.
PZP/TWD/02624/2023 Dostawy kół napędowych do ciągników kolejek podwieszanych dla TAURON Wydobycie S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 3.87. Częsci do kolejek podwieszanych 2023-05-19 2023-06-16 12:00 Piotr Raj TAURON Wydobycie S.A.
RFI/TWD/00697/2023 Zawarcie umowy Ramowej na usługę wykonania remontów rurociągów technologicznych dla TAURON Wydobycie S.A. RFI Otwarty Usługi 38.15. Remonty, naprawy, przeglądy i serwisy górniczych instalacji i konstrukcji technologicznych dla Zakładów Przeróbki 2023-05-22 2023-06-16 12:00 Marta Chytry-Hepek TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TWD/03064/2023 82/N/MNO Dostawa zestawów prowadnic tocznych oraz ich podzespołów dla TAURON Wydobycie S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 2.10. Urządzenia transportu pionowego i poziomego i części zamienne 2023-05-24 2023-06-16 10:00 Marcin Nowakowski TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TWD/02983/2023 Roboty budowlane - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla TAURON Wydobycie SA – Zakład Górniczy Sobieski Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 30.58. Roboty budowlane w zakresie budowy farmy fotowoltaicznej 2023-05-24 2023-06-15 12:00 Anna Lasoń TAURON Wydobycie S.A.
PZP/TW/01479/2023 Usługa transportu kolejowego węgla na potrzeby TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi 25.1. Usługi transportu kolejowego 2023-05-16 2023-06-15 12:00 Marcin Cudak TAURON Wytwarzanie S.A.
PZP/TPE/02330/2023 Pakiety sportowo-rekreacyjne dla pracowników i ich dzieci oraz osób towarzyszących Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi 28.6. Multikarty 2023-05-24 2023-06-15 12:00 Michał Jaroszewicz TAURON Polska Energia S.A.
PZP/TWD/03528/2023 Dostawy górniczych węży i przewodów hydraulicznych wysokociśnieniowych dla TAURON Wydobycie SA Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 12.10. Węże i przewody wysokociśnieniowe, górnicze 2023-05-26 2023-06-15 12:00 Aleksandra Duda TAURON Wydobycie S.A.
PZP/TWD/02544/2023 70/P/RF Dostawa wraz z montażem podajnika oraz przesiewaczy wibracyjnych dla TAURON Wydobycie S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 3.37. Przesiewacze i separatory 2023-05-15 2023-06-14 12:00 Renata Frączek TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TD-OJG/04063/2023 43/2023 - Opracowanie dokumentacji projektowej: Miłków gm. Podgórzyn - budowa słupowej stacji transformatorowej z powiązaniem SN i nN - zasilanie domu jednorodzinnego ul. Witka 13 - (KZ JG/000739/23) Proste Otwarty Usługi 23.6. Wykonanie projektu i nadzory autorskie 2023-05-26 2023-06-14 11:00 Robert Dąbrowski TAURON Dystrybucja S.A.
PNP/TD-OKR/03960/2023 Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej: „Budowa ZK-SN 15kV i linii SN w m. Kraków ul. Jana Kantego Przyzby dla zasilania placówki kultury.” tryb: ZAPROJEKTUJ Proste Otwarty Usługi 23.23. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie robót budowlanych na sieci i obiektów energetycznych SN, Nn oraz SN/Nn (napowietrznych i kablowych) 2023-05-22 2023-06-14 10:00 Joanna Wądolna TAURON Dystrybucja S.A.
PNP/TD-OKR/03811/2023 ,, Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej: Budowa przyłączy kablowych nN wraz ze złączami nN na obszarze Kraków Podgórze Wschód-Zachód – SS24/23‘’ tryb: ZAPROJEKTUJ ‘’ Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi 23.23. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie robót budowlanych na sieci i obiektów energetycznych SN, Nn oraz SN/Nn (napowietrznych i kablowych) 2023-05-22 2023-06-14 08:00 Tadeusz Kopacz TAURON Dystrybucja S.A.
PNP/TWD/03167/2023 83/N/BB Dostawy pasów klinowych dla TAURON Wydobycie S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 12.6. Pasy i paski klinowe 2023-05-22 2023-06-13 12:00 Bartłomiej Blecharz TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TD-OJG/03855/2023 40/2023 - Opracowanie dokumentacji projektowej: Krogulec – budowa stacji transformatorowej kontenerowej z powiązaniami SN i nN – zasilanie budynków jednorodzinnych na dz. nr 125/7, 125/8 i 125/6 – (KZ JG/000487/23 główna; KZ JG/000488/23, JG/000489/23) Proste Otwarty Usługi 23.6. Wykonanie projektu i nadzory autorskie 2023-05-26 2023-06-13 11:00 Robert Dąbrowski TAURON Dystrybucja S.A.
PZP/TWD/03198/2023 Dostawy strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej dla TAURON Wydobycie SA Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 18.11. Strzemiona do obudowy chodnikowej 2023-05-15 2023-06-12 12:00 Anna Lasoń TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TWD/03063/2023 Usługi regeneracji taśm przenośnikowych dla TAURON Wydobycie S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi 38.11. Remonty, naprawy, przeglądy i serwisy górniczych urządzeń odstawczych 2023-05-16 2023-06-12 12:00 Joanna Tomczak TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TC/02433/2023 Modernizacja układu podgrzewu wody do kotła OFz-230 w TAURON Ciepło sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała EC2 w Czechowicach-Dziedzicach Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi 33.4. Rurociągi kotłowe - remonty planowe, modernizacje 2023-05-17 2023-06-12 10:00 Janusz Szewczyk TAURON Ciepło sp. z o.o.
PNP-S/TE/04287/2023 Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego A3 i A4 Proste Otwarty Dostawy 15.3. Papier kserograficzny 2023-05-26 2023-06-09 14:00 Agnieszka Bartkowiak TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. 
RFI/TWD/00701/2023 Dostawa i montaż kompletu akumulatorów kwasowych do lokomotywy SM42 dla TAURON Wydobycie S.A. - ZG Sobieski RFI Otwarty Dostawy 2.7. Akumulatory kwasowo-ołowiowe 2023-05-23 2023-06-09 11:00 -- TAURON Wydobycie S.A.
Klucz tooltipa:
Typ:

# PL:

Wyszukiwarka kategorii zakupowych

Wybierz kategorię

  Numer Nazwa

Przeglądarka, z której aktualnie Państwo korzystają, nie jest wspierana. Korzystanie z przeglądarki w czasie aukcji mogłoby spowodować problemy przy składaniu ofert oraz wyświetlaniu zawartości aukcji. Prosimy o skorzystanie z dedykowanych przeglądarek:

Na obecnie uruchominej przeglądarce nie można otworzyć konsoli aukcyjnej


Wszystkie czynności które dokonujesz będąc w trybie zastępstwa są realizowane w imieniu zastępowanego.

Proszę pamiętać o dezaktywowaniu trybu zastępstwa przed przejściem do realizacji własnych zadań.
W celu dezaktywacji zastępstwa należy przejść do zakładki "Moje zastępstwa" i skorzystać z akcji "Zakończ zastępstwo"

Przeglądarka, z której aktualnie Państwo korzystają nie jest wspierana. W związku z tym mogą wystąpić problemy przy wyświetlaniu zawartości. Proszę skorzystać z dedykowanych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge w wersji Chromium. Więcej informacji

Widzisz ten komunikat, ponieważ Platforma zakupowa może wyświetlać się nieprawidłowo pod Twoją wersją przeglądarki internetowej

Zachęcamy do zainstalowania najnowszej wersji rekomendowanej przez nas przeglądarki. Kliknij przycisk "Rozumiem" poniżej, aby zignorować komunikat i kontynuować.

Rozumiem