Przejdź do sekcji głównej

UWAGA: Niniejszy komunikat wynika z tego, że ustawienia widoku zgodności Państwa przeglądarki nie są zgodne z wymogami systemu lub korzystają Państwo z niewspieranej wersji przeglądarki Internet Explorer (IE7, IE8 lub IE9). W celu zmiany widoku zgodności należy przejść w Ustawienia -> Ustawienia widoku zgodności i usunąć wpis tauron.pl Możliwe jest również skorzystanie z innej dedykowanej przeglądarki (Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge w wersji Chromium).

Trwa ładowanie.....

Aktualne przetargi i badania rynku

Pozycje 1-25 z 1138  pokazuj  pozycji

PZP/TPE/01850/2021 Elektroniczne postępowanie publiczne (zgodnie z ustawą PZP) - postępowanie testowe (szkoleniowe) przeznaczone dla Wykonawców Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 31.10. Pozostałe usługi 2021-03-24 2023-12-31 16:00 Marcin Czarnecki TAURON Polska Energia S.A.
PNP/TPE/01851/2021 Postępowanie niepubliczne - postępowanie testowe (szkoleniowe) przeznaczone dla Wykonawców Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 31.10. Pozostałe usługi 2021-03-24 2023-12-31 16:00 Marcin Czarnecki TAURON Polska Energia S.A.
RFI/TW/00598/2021 Wybrane pozycje planu postępowań o udzielanie zamówień na rok 2022 TAURON Wytwarzanie S.A. - dostawy RFI Otwarty Dostawy 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2021-10-26 2022-12-30 15:00 Robert Terka TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TW/00599/2021 Wybrane pozycje planu postępowań o udzielanie zamówień na rok 2022 TAURON Wytwarzanie S.A. - usługi, roboty budowlane RFI Otwarty Usługi 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2021-10-26 2022-12-30 15:00 Robert Terka TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TW/00587/2021 Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych TAURON Wytwarzanie S.A. - dostawy RFI Otwarty Dostawy 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2021-10-21 2022-12-30 14:00 Robert Terka TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TW/00588/2021 Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych TAURON Wytwarzanie S.A. - usługi RFI Otwarty Usługi 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2021-10-21 2022-12-30 14:00 Robert Terka TAURON Wytwarzanie S.A.
PNP-S/TE/05976/2022 Dostawa oraz wymiana silnika napędu wyłącznika w polu nr 5 rozdzielnicy CPG.0-V w rozdzielni SN stacji GPO Wicko oraz naprawa zerwanego gwintu śruby trzymającej blokadę między uziemnikiem a wyłącznikiem Proste Otwarty Usługi 24.14. Pozostałe usługi specjalistyczne 2022-09-01 2022-10-28 15:00 Anna Niemczak TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. 
RFI/TWD/00670/2022 Wycena remontu pompy OW 250/8 RFI Otwarty Usługi 38.12. Remonty, naprawy, przeglądy i serwisy górniczych maszyn i urządzeń obiektów podstawowych 2022-09-27 2022-10-28 10:41 Łukasz Szyjka TAURON Wydobycie S.A.
PZP/TD-CN/05659/2022 Dostawa transformatorów SN/nN na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 10.27. Transformatory SN/SN i SN/nN 2022-09-23 2022-10-27 12:00 Anna Reklewska TAURON Dystrybucja S.A.
PZP/TWD/04323/2022 Dostawa - Modernizacja odstawy urobku znad zbiornika głównego węgla na poziomie 640m dla TAURON Wydobycie S.A. - ZG Brzeszcze Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 3.74. Podajniki taśmowe dla górnictwa 2022-09-26 2022-10-25 12:00 Izabela Motyl TAURON Wydobycie S.A.
PZP/TWD/05205/2022 „Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla TAURON Wydobycie S.A.” Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 11.4. Rury stalowe kołnierzowe i kształtki połączeniowe 2022-09-26 2022-10-24 12:00 Piotr Raj TAURON Wydobycie S.A.
PZP/TWD/05756/2022 Dostawy śrub hakowych, jarzm, strzemion TH oraz złączy kątowych do wzmacniania obudowy chodnikowej dla TAURON Wydobycie S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 18.12. Śruby hakowe i jarzma TH, złącza OSK 2022-09-23 2022-10-24 12:00 Izabela Motyl TAURON Wydobycie S.A.
PZP/TPE/04926/2022 Ubezpieczenie majątku i OC Obszaru OZE Grupy TAURON Postępowanie publiczne Sektorowe negocjacje z ogłoszeniem Usługi 19.13. Ubezpieczenia majątkowe 2022-09-26 2022-10-24 10:00 Agnieszka Rusecka TAURON Polska Energia S.A.
PZP/TD-CN/04630/2022 Dostawa żerdzi betonowych wraz z fundamentami na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 10.38. Słupy betonowe, belki i płyty ustojowe 2022-09-13 2022-10-20 12:00 Anna Reklewska TAURON Dystrybucja S.A.
PNP/TWD/04705/2022 182/N/PR Dostawy ubrań roboczych dla TAURON Wydobycie SA Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 16.3. Odzież i obuwie robocze i ochronne 2022-09-27 2022-10-20 12:00 Piotr Raj TAURON Wydobycie S.A.
PZP/TE/05432/2022 „USŁUGA SERWISU I UTRZYMANIA RUCHU ELEKTROWNI WIATROWYCH FARM WIATROWYCH MARSZEWO, WICKO, ZAGÓRZE” Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi 34.10. Serwis turbiny 2022-09-19 2022-10-20 11:00 Anna Baran TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. 
PZP/TC/05726/2022 Budowa przepompowni wody sieciowej na osiedlu Paderewskiego w Katowicach wraz z przebudową istniejących napowietrznych komór oraz sieci ciepłowniczych zlokalizowanych na działkach nr: 1/19, 1/67, 2/5, 2/8, 4/27, 4/66, obręb 0002 Bogucice Zawodzie w Katowicach Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 30.17. Roboty budowlane w zakresie pozostałych obiektów budowlanych energetycznych 2022-09-16 2022-10-19 12:00 Dominik Świerczek TAURON Ciepło sp. z o.o.
PNP/TWD/04712/2022 Dostawy segmentowych chodników górniczych dla TAURON Wydobycie S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 18.1. Konstrukcje metalowe, kraty pomostowe 2022-09-26 2022-10-19 12:00 Renata Płaza TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TWD/04453/2022 201/N/JMS Usługi serwisowe pogwarancyjne urządzeń oraz systemu monitorowania maszyn i urządzeń dołowych „SAURON”, dla TAURON Wydobycie S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi 38.1. Remonty, naprawy, przeglądy, serwisy i modernizacje maszyn i urządzeń górniczych 2022-09-26 2022-10-17 12:00 Jolanta Madej-Szubel TAURON Wydobycie S.A.
PZP/TWD/05463/2022 Dostawy kotew dla TAURON Wydobycie S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 18.20. Kotwy stalowe, strunowe i urabialne 2022-09-20 2022-10-14 12:00 Anna Lasoń TAURON Wydobycie S.A.
RFI/TWD/00672/2022 Usługa modernizacji Systemu Obserwacji Sejsmologicznej SOS dla TAURON Wydobycie S.A. - Zakład Górniczy Sobieski RFI Otwarty Usługi 5.23. Pozostałe usługi w zakresie teleinformatyki 2022-09-27 2022-10-14 12:00 Maciej Mamcarz TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TWD/03085/2022 140/N/RP Roboty budowlane - Przebudowa węzła wzbogacania węgla w klasie ziarnowej 2-0 mm dla TAURON Wydobycie S.A. - Zakład Górniczy Janina Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 30.18. Roboty budowlane w zakresie pozostałych obiektów budowlanych nieenergetycznych 2022-07-28 2022-10-14 11:00 Renata Płaza TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TWD/05515/2022 198/N/MNO Usługa remontu linii kablowych 20kV zasilających stację elektroenergetyczną 20/6kV szyb Grzegorz dla TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi 38.12. Remonty, naprawy, przeglądy i serwisy górniczych maszyn i urządzeń obiektów podstawowych 2022-09-16 2022-10-14 10:00 Marcin Nowakowski TAURON Wydobycie S.A.
PZP/TD-CN/04994/2022 Dostawy kabli i przewodów elektroenergetycznych nN i SN na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. i TAURON Nowe Technologie S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 10.20. Kable i przewody elektroenergetyczne 2022-09-21 2022-10-13 13:00 Maciej Zimny TAURON Dystrybucja S.A.
RFI/TS/00668/2022 Zapytanie o informację - Współpraca w zakresie sprzedaży instalacji fotowoltaicznych i/lub grzewczych dla klientów TAURON - rozeznanie rynku RFI Otwarty Dostawy 31.12. Dostawy dotyczące wykonywanych zadań niezwiązanych z działalnością prowadzoną na rzecz Spółek Grupy 2022-09-26 2022-10-13 12:00 Anna Para TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
Klucz tooltipa:
Typ:

# PL:

Wyszukiwarka kategorii zakupowych

Wybierz kategorię

  Numer Nazwa

Przeglądarka, z której aktualnie Państwo korzystają, nie jest wspierana. Korzystanie z przeglądarki w czasie aukcji mogłoby spowodować problemy przy składaniu ofert oraz wyświetlaniu zawartości aukcji. Prosimy o skorzystanie z dedykowanych przeglądarek:

Na obecnie uruchominej przeglądarce nie można otworzyć konsoli aukcyjnej


Wszystkie czynności które dokonujesz będąc w trybie zastępstwa są realizowane w imieniu zastępowanego.

Proszę pamiętać o dezaktywowaniu trybu zastępstwa przed przejściem do realizacji własnych zadań.
W celu dezaktywacji zastępstwa należy przejść do zakładki "Moje zastępstwa" i skorzystać z akcji "Zakończ zastępstwo"

Przeglądarka, z której aktualnie Państwo korzystają nie jest wspierana. W związku z tym mogą wystąpić problemy przy wyświetlaniu zawartości. Proszę skorzystać z dedykowanych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge w wersji Chromium. Więcej informacji

Widzisz ten komunikat, ponieważ Platforma zakupowa może wyświetlać się nieprawidłowo pod Twoją wersją przeglądarki internetowej

Zachęcamy do zainstalowania najnowszej wersji rekomendowanej przez nas przeglądarki. Kliknij przycisk "Rozumiem" poniżej, aby zignorować komunikat i kontynuować.

Rozumiem