UWAGA: Niniejszy komunikat wynika z tego, że ustawienia widoku zgodności Państwa przeglądarki nie są zgodne z wymogami systemu lub korzystają Państwo z niewspieranej wersji przeglądarki Internet Explorer (IE7, IE8 lub IE9). W celu zmiany widoku zgodności należy przejść w Ustawienia -> Ustawienia widoku zgodności i usunąć wpis tauron.pl Możliwe jest również skorzystanie z innej dedykowanej przeglądarki (Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge w wersji Chromium).

Trwa ładowanie…

Aktualne przetargi i badania rynku

Pozycje 1-25 z 800  pokazuj  pozycji

PZP/TPE/01850/2021 Elektroniczne postępowanie publiczne (zgodnie z ustawą PZP) - postępowanie testowe (szkoleniowe) przeznaczone dla Wykonawców Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 31.10. Pozostałe usługi 2021-03-24 2023-12-31 16:00 Marcin Czarnecki TAURON Polska Energia S.A.
PNP/TPE/01851/2021 Postępowanie niepubliczne - postępowanie testowe (szkoleniowe) przeznaczone dla Wykonawców Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 31.10. Pozostałe usługi 2021-03-24 2023-12-31 16:00 Marcin Czarnecki TAURON Polska Energia S.A.
RFI/TW/00598/2021 Wybrane pozycje planu postępowań o udzielanie zamówień na rok 2022 TAURON Wytwarzanie S.A. - dostawy RFI Otwarty Dostawy 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2021-10-26 2022-12-30 15:00 Robert Terka TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TW/00599/2021 Wybrane pozycje planu postępowań o udzielanie zamówień na rok 2022 TAURON Wytwarzanie S.A. - usługi, roboty budowlane RFI Otwarty Usługi 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2021-10-26 2022-12-30 15:00 Robert Terka TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TW/00587/2021 Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych TAURON Wytwarzanie S.A. - dostawy RFI Otwarty Dostawy 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2021-10-21 2022-12-30 14:00 Robert Terka TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TW/00588/2021 Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych TAURON Wytwarzanie S.A. - usługi RFI Otwarty Usługi 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2021-10-21 2022-12-30 14:00 Robert Terka TAURON Wytwarzanie S.A.
PNP/TD-OKR/06267/2021 Opracowanie dokumentacji modernizacji ogrodzenia stacji 220/110/15 kV Lubocza Proste Otwarty Usługi 23.9. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie robót budowlanych na sieci i obiektów energetycznych WN (napowietrznych, kablowych, światłowody) z wyłączeniem przyłączy energetycznych 2021-12-02 2022-02-18 12:00 Monika Syrek TAURON Dystrybucja S.A.
PZP/TD-OGL/08254/2021 Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V w systemie „pod klucz” na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach – obszar gmin: Tychy, Bieruń, Lędziny, Imielin, Chełm Śląski Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 30.8. Roboty budowlane w zakresie przyłączy energetycznych 2022-01-07 2022-02-17 11:00 Dariusz Rocznik TAURON Dystrybucja S.A.
PNP/TWD/06205/2021 234/N/MK Usługi remontów przekładni do przenośników taśmowych odstawy głównej dla TAURON Wydobycie S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi 38.11. Remonty, naprawy, przeglądy i serwisy górniczych urządzeń odstawczych 2022-01-21 2022-02-11 12:00 Maciej Kwadrans TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TD-OLG/06915/2021 Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania/ń: Modernizacja odcinków sieci SN na terenie m. Biała (3 zadania) Zadanie 1 Modernizacja linii napowietrznej L-736: wymiana słupów kratowych numer LGC015649 i LGC015649 oraz skablowanie odcinka linii między tymi słupami m. Biała (KZ LG/002152/20) Zadanie 2 Modernizacja linii napowietrznej L-223: skablowanie odcinka linii napowietrznej od słupa numer LGC012415 do stacji LGC22304 Biała (KZ LG/002613/20) Zadanie 3 Wymiana linii kablowej 20 kV LGC223 pomiędzy słupami LGC013819 i LGC013821 (historyczny nr 15/L-742) w miejscowości Biała (LG/001046/21) - 8/2022/ZAK2 Proste Otwarty Usługi 23.23. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie robót budowlanych na sieci i obiektów energetycznych SN, Nn oraz SN/Nn (napowietrznych i kablowych) 2022-01-25 2022-02-10 10:00 Anna Wełyczko TAURON Dystrybucja S.A.
PNP/TW/00134/2022 Dostawa taśmy przenośnikowej gumowej T4EP-1400-2-I-1200-4/3 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 12.1. Taśmy przenośnikowe 2022-01-25 2022-02-08 10:00 Jerzy Naporowski TAURON Wytwarzanie S.A.
PNP/TW/00072/2022 Wymiana odcinkowa rurociągu parowego od GZP do turbiny Bloku nr 1 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna- Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie Postępowanie niepubliczne Przetarg ograniczony Usługi 34.1. Turbina - remonty planowe, modernizacje 2022-01-25 2022-02-08 10:00 Jerzy Lazarek TAURON Wytwarzanie S.A.
PNP/TW/00169/2022 Remont części ciśnieniowej kotłów bloków nr 1 i 2 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna- Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie Postępowanie niepubliczne Przetarg ograniczony Usługi 33.1. Kocioł właściwy - remonty planowe, modernizacje 2022-01-25 2022-02-07 13:00 Marek Zieliński TAURON Wytwarzanie S.A.
PZP/TW/04036/2021 Przegląd główny stojana i wirnika generatora G1 wraz z remontem urządzeń pomocniczych oraz przegląd pośredni stojana i wirnika generatora G2 wraz z remontem urządzeń pomocniczych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Elektrownia Jaworzno w Jaworznie- Elektrownia III Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi 36.1. Generatory - remonty planowe, modernizacje 2021-12-28 2022-02-07 12:00 Marcin Cudak TAURON Wytwarzanie S.A.
PNP/TW/00264/2022 Dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 9.6. Środki chemiczne do uzdatniania wody 2022-01-25 2022-02-07 12:00 Leszek Ciołczyk TAURON Wytwarzanie S.A.
PNP/TC/08294/2021 Przebudowa sieci ciepłowniczej w formule "zaprojektuj i wybuduj" od komory K-9a (1448C6) do budynków mieszkalnych przy ul. Aleja 1000-lecia i Strzelców Olkuskich w Olkuszu. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 30.3. Roboty budowlane w zakresie obiektów energetycznych - instalacje towarzyszące 2022-01-24 2022-02-07 10:00 Leszek Konopelski TAURON Ciepło sp. z o.o.
PNP/TW/08371/2021 Remont średni kotła nr 1 oraz remont bieżący kotłów 2 i 3 w zakresie remontu obmurza w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - Elektrownia II Postępowanie niepubliczne Przetarg ograniczony Roboty budowlane 33.1. Kocioł właściwy - remonty planowe, modernizacje 2022-01-20 2022-02-04 13:00 Marek Zieliński TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TS/00056/2022 Zapytanie o informację - rozeznanie rynku pn. „Świadczenie usług polegających na udostępnieniu, wdrożeniu i obsłudze narzędzi analityki Internetowej dla działań marketingowych” RFI Otwarty Usługi 29.24. Pozostałe usługi specjalistyczne w zakresie marketingu i PR 2022-01-19 2022-02-04 12:00 Agnieszka Jurkowska TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
RFI/TWD/00064/2022 Dostawa – modernizacja pomp ciepła dla TAURON Wydobycie S.A. – Zakład Górniczy Sobieski RFI Otwarty Dostawy 7.2. Armatura przemysłowa ciepłownicza 2022-01-20 2022-02-04 12:00 Tomasz Kudzia TAURON Wydobycie S.A.
PNP-S/TW/00436/2022 Pomiary pojemności baterii prądu stałego 220V i 400V bloku nr 10 w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie. Proste Otwarty Usługi 36.4. Rozdzielnie - remonty planowe, modernizacje 2022-01-25 2022-02-04 10:14 Bożena Knapik TAURON Wytwarzanie S.A.
PNP/TD-OLG/00345/2022 Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla 3 zadań: Przyłączenie elektrowni fotowoltaicznych Legnica ul. Schumana Cz. I - zadanie 1: PV Bartoszów A i B, dz. 23/21, ul. Schumana - Lotnisko (KZ LG/002061/21, LG/002062/21), zadanie 2: PV Bartoszów C i D, dz. 23/21, ul. Schumana - Lotnisko (KZ LG/002064/21, LG/002065/21), zadanie 3: PV Bartoszów E i F, dz. 23/21, ul. Schumana - Lotnisko (KZ LG/002066/21, LG/002069/21) - 6/2022/ZAK2 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi 23.23. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie robót budowlanych na sieci i obiektów energetycznych SN, Nn oraz SN/Nn (napowietrznych i kablowych) 2022-01-24 2022-02-04 10:00 Piotr Bąk TAURON Dystrybucja S.A.
PNP/TD-OLG/00346/2022 Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla 3 zadań: Przyłączenie elektrowni fotowoltaicznych Legnica ul. Schumana Cz. II - zadanie 1: PV Bartoszów G i H, dz. 23/21, ul. Schumana - Lotnisko (KZ LG/002067/21, LG/002068/21), zadanie 2: PV Bartoszów I i J, dz. 23/21, ul. Schumana - Lotnisko (KZ LG/002070/21, LG/002074/21), zadanie 3: PV Bartoszów K i L, dz. 23/21, ul. Schumana - Lotnisko (KZ LG/002071/21, LG/002072/21) - 7/2022/ZAK2 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi 23.23. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie robót budowlanych na sieci i obiektów energetycznych SN, Nn oraz SN/Nn (napowietrznych i kablowych) 2022-01-24 2022-02-04 10:00 Piotr Bąk TAURON Dystrybucja S.A.
PNP/TW/00124/2022 Remont chłodnic rurowych oleju turbiny Bloku nr 1 z wymianą rurek w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia II Postępowanie niepubliczne Przetarg ograniczony Usługi 34.1. Turbina - remonty planowe, modernizacje 2022-01-25 2022-02-04 10:00 Sylwia Kowal TAURON Wytwarzanie S.A.
SP/TW/00008/2022 Sprzedaż Transporterów na butelki i butelek szklanych 0,33l z TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddziały: Elektrownia Łaziska, Elektrownia Stalowa Wola Postępowanie sprzedażowe Otwarty Sprzedaż 39.14. Pozostałe 2022-01-20 2022-02-04 09:00 Marek Migas TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TE/00054/2022 EW Lubachów – naprawa ekranu zapory i niecki wypadowej oraz uszczelnienie ścian galerii rurociągów upustów dennych RFI Otwarty Roboty budowlane 30.18. Roboty budowlane w zakresie pozostałych obiektów budowlanych nieenergetycznych 2022-01-19 2022-02-03 13:00 Marzena Sitarek TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. 
Klucz tooltipa:
Typ:

# PL:

Wyszukiwarka kategorii zakupowych

Wybierz kategorię

  Numer Nazwa

Przeglądarka, z której aktualnie Państwo korzystają, nie jest wspierana. Korzystanie z przeglądarki w czasie aukcji mogłoby spowodować problemy przy składaniu ofert oraz wyświetlaniu zawartości aukcji. Prosimy o skorzystanie z dedykowanych przeglądarek:

Na obecnie uruchominej przeglądarce nie można otworzyć konsoli aukcyjnej


Wszystkie czynności które dokonujesz będąc w trybie zastępstwa są realizowane w imieniu zastępowanego.

Proszę pamiętać o dezaktywowaniu trybu zastępstwa przed przejściem do realizacji własnych zadań.
W celu dezaktywacji zastępstwa należy przejść do zakładki "Moje zastępstwa" i skorzystać z akcji "Zakończ zastępstwo"

Przeglądarka, z której aktualnie Państwo korzystają nie jest wspierana. W związku z tym mogą wystąpić problemy przy wyświetlaniu zawartości. Proszę skorzystać z dedykowanych przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge w wersji Chromium. Więcej informacji

Widzisz ten komunikat, ponieważ Platforma zakupowa może wyświetlać się nieprawidłowo pod Twoją wersją przeglądarki internetowej

Zachęcamy do zainstalowania najnowszej wersji rekomendowanej przez nas przeglądarki. Kliknij przycisk "Rozumiem" poniżej, aby zignorować komunikat i kontynuować.

Rozumiem