Przejdź do sekcji głównej

UWAGA: Niniejszy komunikat wynika z tego, że ustawienia widoku zgodności Państwa przeglądarki nie są zgodne z wymogami systemu lub korzystają Państwo z niewspieranej wersji przeglądarki Internet Explorer (IE7, IE8 lub IE9). W celu zmiany widoku zgodności należy przejść w Ustawienia -> Ustawienia widoku zgodności i usunąć wpis tauron.pl Możliwe jest również skorzystanie z innej dedykowanej przeglądarki (Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge w wersji Chromium).

Trwa ładowanie.....

Aktualne przetargi i badania rynku

Pozycje 1-25 z 1166  pokazuj  pozycji

PZP/TPE/01850/2021 Elektroniczne postępowanie publiczne (zgodnie z ustawą PZP) - postępowanie testowe (szkoleniowe) przeznaczone dla Wykonawców Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 31.10. Pozostałe usługi 2021-03-24 2023-12-31 16:00 Marcin Czarnecki TAURON Polska Energia S.A.
PNP/TPE/01851/2021 Postępowanie niepubliczne - postępowanie testowe (szkoleniowe) przeznaczone dla Wykonawców Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 31.10. Pozostałe usługi 2021-03-24 2023-12-31 16:00 Marcin Czarnecki TAURON Polska Energia S.A.
RFI/TW/00598/2021 Wybrane pozycje planu postępowań o udzielanie zamówień na rok 2022 TAURON Wytwarzanie S.A. - dostawy RFI Otwarty Dostawy 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2021-10-26 2022-12-30 15:00 Robert Terka TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TW/00599/2021 Wybrane pozycje planu postępowań o udzielanie zamówień na rok 2022 TAURON Wytwarzanie S.A. - usługi, roboty budowlane RFI Otwarty Usługi 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2021-10-26 2022-12-30 15:00 Robert Terka TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TW/00587/2021 Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych TAURON Wytwarzanie S.A. - dostawy RFI Otwarty Dostawy 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2021-10-21 2022-12-30 14:00 Robert Terka TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TW/00588/2021 Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych TAURON Wytwarzanie S.A. - usługi RFI Otwarty Usługi 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2021-10-21 2022-12-30 14:00 Robert Terka TAURON Wytwarzanie S.A.
PNP/TWD/03085/2022 140/N/RP Roboty budowlane - Przebudowa węzła wzbogacania węgla w klasie ziarnowej 2-0 mm dla TAURON Wydobycie S.A. - Zakład Górniczy Janina Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 30.18. Roboty budowlane w zakresie pozostałych obiektów budowlanych nieenergetycznych 2022-07-28 2022-09-16 10:00 Renata Płaza TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TD-OKR/05105/2022 Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej: budowa przyłączy kablowych nN oraz napowietrznych nN wraz ze złączem nN w miejscowościach: Niepołomice, Targowisko, Zakrzów, Staniątki, Dąbrowa, Brzezie, Stanisławice – NH 34/22 - w trybie Zaprojektuj Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi 23.23. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie robót budowlanych na sieci i obiektów energetycznych SN, Nn oraz SN/Nn (napowietrznych i kablowych) 2022-08-08 2022-09-08 10:00 Monika Syrek TAURON Dystrybucja S.A.
PNP/TD-OKR/04528/2022 Dobudowa pola WN w rozdzielni 110 kV stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Bieżanów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 30.28. Roboty budowlane w zakresie sieci i obiektów energetycznych WN  (napowietrznych, kablowych, światłowody) z wyłączeniem przyłączy  energetycznych 2022-08-08 2022-09-07 10:00 Monika Syrek TAURON Dystrybucja S.A.
PZP/TWD/03913/2022 „Dostawa elementów trasy przenośników taśmowych oraz pętlicowych zasobników taśmy dla TAURON Wydobycie S.A.” Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 3.23. Elementy trasy przenośników taśmowych 2022-08-10 2022-09-06 12:00 Izabela Motyl TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TD-OKR/05052/2022 Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej: Budowa linii kablowych 15kV oraz ZKSN 15kV 3p., dla zasilania obiektu: Zakład produkcyjny w m. Kraków, ul. Nad Drwiną w trybie Zaprojektuj Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi 23.23. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie robót budowlanych na sieci i obiektów energetycznych SN, Nn oraz SN/Nn (napowietrznych i kablowych) 2022-08-04 2022-09-06 10:00 Katarzyna Polak TAURON Dystrybucja S.A.
PZP/TWD/04111/2022 Dostawa - modernizacja rozdzielni SN dla TAURON Wydobycie S.A – Zakład Górniczy Sobieski i Zakład Górniczy Brzeszcze Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 10.51. Rozdzielnice SN 2022-08-10 2022-09-05 12:00 Marta Ferenc TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TWD/04534/2022 159/N/PR Usługa naprawy przewodów hydraulicznych dla TAURON Wydobycie S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi 38.3. Remonty, naprawy, przeglądy i serwisy górniczych obudów zmechanizowanych 2022-08-10 2022-09-02 12:00 Piotr Raj TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TWD/05086/2022 163/N/MF Dostawa sprężyn dla TAURON Wydobycie S.A. – Zakład Górniczy Sobieski i Zakład Górniczy Janina Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 3.38. Części do przesiewaczy i separatorów 2022-08-10 2022-09-01 10:00 Marta Ferenc TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TD-OJG/03326/2022 54/2022 - Dostawa sterowników obiektowych telemechaniki zintegrowanych z sygnalizatorami zwarcia sterowanych przez GPRS/APN oraz TETRA dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 10.23. Automatyka zabezpieczeniowa 2022-07-11 2022-08-31 12:00 Robert Dąbrowski TAURON Dystrybucja S.A.
PNP/TWD/04072/2022 157/N/PR Dostawa – modernizacja górniczych stacji transformatorowych dla TAURON Wydobycie S.A – Zakład Górniczy Sobieski i Zakład Górniczy Brzeszcze Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 10.54. Stacje transformatorowe przewoźne 2022-08-08 2022-08-31 12:00 Piotr Raj TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TD-OOP/01587/2022 „Dostawa odzieży roboczej i ochronnej na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu” - ZAK03/MCH/15/2022 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 16.3. Odzież i obuwie robocze i ochronne 2022-06-08 2022-08-31 11:00 Małgorzata Chruściel TAURON Dystrybucja S.A.
PNP/TD-OKR/04892/2022 Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej: budowa przyłączy kablowych nN wraz ze złączami nN w miejscowościach: Rzeplin, Cianowice, Sucha, Zadroże, Wielmoża, Garliczka, Przybysławice, Czajowice, Smardzowice, Zielonki, Bibice, Niebyła w trybie Zaprojektuj Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi 23.23. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie robót budowlanych na sieci i obiektów energetycznych SN, Nn oraz SN/Nn (napowietrznych i kablowych) 2022-08-05 2022-08-31 11:00 Piotr Pąchalski TAURON Dystrybucja S.A.
PNP/TD-OGL/03390/2022 Dostawa agregatu 630kVA i samochodu ciężarowego oraz zabudowa agregatu na tym samochodzie. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 4.1. Agregaty, sprężarki 2022-07-01 2022-08-31 11:00 Marek Marciniak TAURON Dystrybucja S.A.
PNP/TD-OKR/04891/2022 Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej: budowa przyłączy kablowych nN wraz ze złączami nN oraz wymiana transformatora SN/nN, wymiana sieci napowietrznej nN, wymiana złącza kablowego nN w miejscowości Kraków, ulica: Królowej Jadwigi, Dożynkowa, Nad Zalewem, Chełmska, Dąbska, ks. Ignacego Jana Skorupki, Białoprądnicka, Pękowicka, Budrysów, Kajetana Stefanowicza, Moniuszki, Ładna, Starowolska, Szlak w trybie Zaprojektuj Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi 23.23. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie robót budowlanych na sieci i obiektów energetycznych SN, Nn oraz SN/Nn (napowietrznych i kablowych) 2022-07-15 2022-08-31 08:00 Tadeusz Kopacz TAURON Dystrybucja S.A.
PNP/TE/04447/2022 EW Leśna, EW Wrzeszczyn - dostawa i montaż transformatorów blokowych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 10.28. Transformatory WN/SN - Grupa I 2022-08-09 2022-08-30 13:00 Dorota Chalecka TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. 
PZP/TWD/04408/2022 Dostawy złączy i narzędzi do szycia taśm przenośnikowych dla TAURON Wydobycie S. A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 18.6. Złącza do szycia taśm 2022-08-03 2022-08-30 12:00 Piotr Raj TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TWD/04022/2022 155_N_PR Dostawa – modernizacja układu smarowania wirówek HTS-40 wraz z układem odwadniania w Obiekcie Kompleksowym dla TAURON Wydobycie S.A. – Zakład Górniczy Janina Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 3.39. Wirówki, hydrocyklony 2022-08-08 2022-08-30 12:00 Piotr Raj TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TD-OKR/05107/2022 Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej: budowa przyłączy kablowych nN oraz napowietrznych nN wraz ze złączem nN w miejscowościach: Ochmanów, Podłęże, Zabierzów Bocheński, Wola Batorska, Kłaj, Niepołomice, Dąbrowa, Targowisko, Wola Zabierzowska – NH 35/22 - w trybie Zaprojektuj Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi 23.23. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie robót budowlanych na sieci i obiektów energetycznych SN, Nn oraz SN/Nn (napowietrznych i kablowych) 2022-08-05 2022-08-30 11:00 Piotr Pąchalski TAURON Dystrybucja S.A.
PNP/TD-OKR/05049/2022 Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku wielolokalowego: budowa przyłącza kablowego SN 15kV, Budowa stacji transformatorowej wnętrzowej wolnostojącej 15/0,4 kV, budowa linii kablowych nN wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Gorlice dz. nr 779/1, 775/8, 778/7, 778/2, tryb: ZAPROJEKTUJ Proste Otwarty Usługi 23.23. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie robót budowlanych na sieci i obiektów energetycznych SN, Nn oraz SN/Nn (napowietrznych i kablowych) 2022-08-10 2022-08-30 08:00 Piotr Pąchalski TAURON Dystrybucja S.A.
Klucz tooltipa:
Typ:

# PL:

Wyszukiwarka kategorii zakupowych

Wybierz kategorię

  Numer Nazwa

Przeglądarka, z której aktualnie Państwo korzystają, nie jest wspierana. Korzystanie z przeglądarki w czasie aukcji mogłoby spowodować problemy przy składaniu ofert oraz wyświetlaniu zawartości aukcji. Prosimy o skorzystanie z dedykowanych przeglądarek:

Na obecnie uruchominej przeglądarce nie można otworzyć konsoli aukcyjnej


Wszystkie czynności które dokonujesz będąc w trybie zastępstwa są realizowane w imieniu zastępowanego.

Proszę pamiętać o dezaktywowaniu trybu zastępstwa przed przejściem do realizacji własnych zadań.
W celu dezaktywacji zastępstwa należy przejść do zakładki "Moje zastępstwa" i skorzystać z akcji "Zakończ zastępstwo"

Przeglądarka, z której aktualnie Państwo korzystają nie jest wspierana. W związku z tym mogą wystąpić problemy przy wyświetlaniu zawartości. Proszę skorzystać z dedykowanych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge w wersji Chromium. Więcej informacji

Widzisz ten komunikat, ponieważ Platforma zakupowa może wyświetlać się nieprawidłowo pod Twoją wersją przeglądarki internetowej

Zachęcamy do zainstalowania najnowszej wersji rekomendowanej przez nas przeglądarki. Kliknij przycisk "Rozumiem" poniżej, aby zignorować komunikat i kontynuować.

Rozumiem