Przejdź do sekcji głównej

UWAGA: Niniejszy komunikat wynika z tego, że ustawienia widoku zgodności Państwa przeglądarki nie są zgodne z wymogami systemu lub korzystają Państwo z niewspieranej wersji przeglądarki Internet Explorer (IE7, IE8 lub IE9). W celu zmiany widoku zgodności należy przejść w Ustawienia -> Ustawienia widoku zgodności i usunąć wpis tauron.pl Możliwe jest również skorzystanie z innej dedykowanej przeglądarki (Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge w wersji Chromium).

Trwa ładowanie.....

Aktualne przetargi i badania rynku

Pozycje 1-25 z 1223  pokazuj  pozycji

PZP/TPE/01850/2021 Elektroniczne postępowanie publiczne (zgodnie z ustawą PZP) - postępowanie testowe (szkoleniowe) przeznaczone dla Wykonawców Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 31.10. Pozostałe usługi 2021-03-24 2023-12-31 16:00 Marcin Czarnecki TAURON Polska Energia S.A.
PNP/TPE/01851/2021 Postępowanie niepubliczne - postępowanie testowe (szkoleniowe) przeznaczone dla Wykonawców Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 31.10. Pozostałe usługi 2021-03-24 2023-12-31 16:00 Marcin Czarnecki TAURON Polska Energia S.A.
RFI/TW/00814/2022 Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych TAURON Wytwarzanie S.A. - dostawy RFI Otwarty Dostawy 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2022-11-15 2023-12-29 14:06 Wiesława Sewioł TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TW/00815/2022 Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych TAURON Wytwarzanie S.A. - usługi RFI Otwarty Usługi 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2022-11-15 2023-12-29 14:00 Wiesława Sewioł TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TC/00889/2022 Okresowe ogłoszenia informacyjne - do projektu pn.: “Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko- dąbrowskiej”, stanowiącego część „Programu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej”. RFI Otwarty Roboty budowlane 30.9. Roboty budowlane w zakresie przyłączy cieplnych 2022-12-13 2023-10-30 15:00 Agnieszka Osior TAURON Ciepło sp. z o.o.
PZP/TWD/08617/2022 Usługa remontu wraz z modernizacją kombajnu chodnikowego AM 75Ex nr fabr. 041 dla TAURON Wydobycie S.A. - Zakład Górniczy Sobieski Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi 38.5. Remonty, naprawy, przeglądy i serwisy kombajnów chodnikowych 2023-02-21 2023-04-21 12:00 Edyta Drozdek TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TWD/01821/2023 50/N/BB Dostawa – modernizacja spągoładowarek dla TAURON Wydobycie S.A. – Zakład Górniczy Sobieski Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 3.56. Spągoładowarki 2023-03-21 2023-04-12 12:00 Bartłomiej Blecharz TAURON Wydobycie S.A.
PZP/TD-OCZ/02385/2022 Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Herby Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 30.17. Roboty budowlane w zakresie pozostałych obiektów budowlanych energetycznych 2023-03-01 2023-04-12 11:00 Beata Kaźmierczak TAURON Dystrybucja S.A.
RFI/TWD/00367/2023 Dostawa i zabudowa dwóch przenośników taśmowych na poziomie +6 m w obiekcie kompleksowym ZPMW dla potrzeb Tauron Wydobycie S.A. - ZG Brzeszcze RFI Otwarty Dostawy 3.73. Pozostałe przenośniki taśmowe 2023-03-21 2023-04-07 12:00 Justyna Gamża TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TD-OLG/01646/2023 Zasilanie osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Krzekotówek - 18/2023/ZAK2 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 30.8. Roboty budowlane w zakresie przyłączy energetycznych 2023-03-16 2023-04-07 10:00 Piotr Bąk TAURON Dystrybucja S.A.
PNP/TD-OBB/01806/2023 Dostawa odzieży roboczej i trudnopalnej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 16.3. Odzież i obuwie robocze i ochronne 2023-03-21 2023-04-06 11:00 Rafał Rdzanek TAURON Dystrybucja S.A.
PNP/TE/01795/2023 EW Bobrowice I – naprawa i konserwacja elementów kładki nad jazem piętrzącym Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 30.17. Roboty budowlane w zakresie pozostałych obiektów budowlanych energetycznych 2023-03-21 2023-04-05 13:00 Dorota Chalecka TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. 
PNP/TWD/00463/2023 Zawarcie Umowy Ramowej na usługi wykonania remontów elementów konstrukcji stalowych maszyn i urządzeń zabudowanych w TAURON Wydobycie S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi 38.14. Remonty, naprawy, przeglądy i serwisy górniczych maszyn i urządzeń Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla 2023-03-14 2023-04-05 12:00 Edyta Drozdek TAURON Wydobycie S.A.
PZP/TC/01433/2023 Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych przy ul. Strzelców Bytomskich 4-6 i 6a w Świętochłowicach Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 30.9. Roboty budowlane w zakresie przyłączy cieplnych 2023-03-17 2023-04-05 12:00 Agnieszka Paterska TAURON Ciepło sp. z o.o.
RFI/TE/00390/2023 EW Wrocław I – remont kanału odpływowego - wykonanie RFI Otwarty Roboty budowlane 30.17. Roboty budowlane w zakresie pozostałych obiektów budowlanych energetycznych 2023-03-21 2023-04-04 14:15 Marzena Sitarek TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. 
PZP/TWD/00910/2023 Usługa remontu wraz z modernizacją ciągników spalinowych podwieszanych dla TAURON Wydobycie S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi 21.10. Remonty, naprawy, przeglądy, serwisy i modernizacje maszyn, urządzeń i obiektów transportowych 2023-03-06 2023-04-04 12:00 Izabela Motyl TAURON Wydobycie S.A.
PZP/TC/01832/2023 Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Gliwickiej 182 w Katowicach Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 30.9. Roboty budowlane w zakresie przyłączy cieplnych 2023-03-17 2023-04-04 12:00 Elżbieta Hendel TAURON Ciepło sp. z o.o.
PZP/TWD/01252/2023 Dostawy części zamiennych do wirówek górniczych dla TAURON Wydobycie S.A. - ZG Sobieski, ZG Janina Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 3.40. Części do wirówek i hydrocyklonów 2023-03-17 2023-04-04 12:00 Marcin Nowakowski TAURON Wydobycie S.A.
PZP/TE/08507/2022 EW Pilchowice II – Przystosowanie TZ-2 do pracy w trybie automatycznym - projekt i wykonanie Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi 37.12. Układy regulacji wzbudzenia generatora - remonty planowe, modernizacje, przeglądy i konserwacje 2023-02-24 2023-04-04 11:00 Anna Baran TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. 
PNP/TD-OBB/01964/2023 Dostawa samochodu ciężarowego o d.m.c. do 1,5 t typu VAN (2-osobowy), Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 2.13. Samochody ciężarowe do 3,5 t 2023-03-21 2023-04-04 11:00 Tadeusz Jarosiński TAURON Dystrybucja S.A.
PNP/TD-OBB/01714/2023 Malowanie konstrukcji stalowych słupów wraz z konserwacją fundamentów elektroenergetycznych linii napowietrznych WN Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 21.9. Remonty, naprawy, przeglądy, serwisy i modernizacje maszyn i urządzeń energetycznych 2023-03-21 2023-04-04 11:00 Małgorzata Paszek TAURON Dystrybucja S.A.
PNP/TD-OBB/01966/2023 Dostawa rozłączników SN typ FLA lub równoważnych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 10.64. Aparatura łączeniowa SN - łączniki sterowane ręcznie 2023-03-21 2023-04-04 11:00 Izabela Kowal TAURON Dystrybucja S.A.
RFI/TWD/00380/2023 Dostawa - modernizacja budynku Stacji Ratownictwa Górniczego dla TAURON Wydobycie S.A. – ZG Janina RFI Otwarty Dostawy Wiele 2023-03-21 2023-04-04 10:00 Grzegorz Bielewicz TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TC/00966/2023 Modernizacja linii kablowej 15kV zasilania podstawowego Centralnej Ciepłowni w Zawierciu Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 36.6. Linie zasilające - remonty planowe, modernizacje 2023-03-21 2023-04-04 10:00 Dominik Świerczek TAURON Ciepło sp. z o.o.
PNP/TC/00976/2023 Remont pomp w ZWB EC2 w Tauron Ciepło sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała EC2 w Czechowicach-Dziedzicach Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi 34.3. Pompy - remonty planowe, modernizacje 2023-03-13 2023-04-04 08:30 Sebastian Śmiarowski TAURON Ciepło sp. z o.o.
Klucz tooltipa:
Typ:

# PL:

Wyszukiwarka kategorii zakupowych

Wybierz kategorię

  Numer Nazwa

Przeglądarka, z której aktualnie Państwo korzystają, nie jest wspierana. Korzystanie z przeglądarki w czasie aukcji mogłoby spowodować problemy przy składaniu ofert oraz wyświetlaniu zawartości aukcji. Prosimy o skorzystanie z dedykowanych przeglądarek:

Na obecnie uruchominej przeglądarce nie można otworzyć konsoli aukcyjnej


Wszystkie czynności które dokonujesz będąc w trybie zastępstwa są realizowane w imieniu zastępowanego.

Proszę pamiętać o dezaktywowaniu trybu zastępstwa przed przejściem do realizacji własnych zadań.
W celu dezaktywacji zastępstwa należy przejść do zakładki "Moje zastępstwa" i skorzystać z akcji "Zakończ zastępstwo"

Przeglądarka, z której aktualnie Państwo korzystają nie jest wspierana. W związku z tym mogą wystąpić problemy przy wyświetlaniu zawartości. Proszę skorzystać z dedykowanych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge w wersji Chromium. Więcej informacji

Widzisz ten komunikat, ponieważ Platforma zakupowa może wyświetlać się nieprawidłowo pod Twoją wersją przeglądarki internetowej

Zachęcamy do zainstalowania najnowszej wersji rekomendowanej przez nas przeglądarki. Kliknij przycisk "Rozumiem" poniżej, aby zignorować komunikat i kontynuować.

Rozumiem