Przejdź do sekcji głównej

UWAGA: Niniejszy komunikat wynika z tego, że ustawienia widoku zgodności Państwa przeglądarki nie są zgodne z wymogami systemu lub korzystają Państwo z niewspieranej wersji przeglądarki Internet Explorer (IE7, IE8 lub IE9). W celu zmiany widoku zgodności należy przejść w Ustawienia -> Ustawienia widoku zgodności i usunąć wpis tauron.pl Możliwe jest również skorzystanie z innej dedykowanej przeglądarki (Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge w wersji Chromium).

Trwa ładowanie.....

Aktualne przetargi i badania rynku

Pozycje 1-25 z 1194  pokazuj  pozycji

PZP/TPE/01850/2021 Elektroniczne postępowanie publiczne (zgodnie z ustawą PZP) - postępowanie testowe (szkoleniowe) przeznaczone dla Wykonawców Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 31.10. Pozostałe usługi 2021-03-24 2023-12-31 16:00 Marcin Czarnecki TAURON Polska Energia S.A.
PNP/TPE/01851/2021 Postępowanie niepubliczne - postępowanie testowe (szkoleniowe) przeznaczone dla Wykonawców Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 31.10. Pozostałe usługi 2021-03-24 2023-12-31 16:00 Marcin Czarnecki TAURON Polska Energia S.A.
RFI/TW/00814/2022 Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych TAURON Wytwarzanie S.A. - dostawy RFI Otwarty Dostawy 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2022-11-15 2023-12-29 14:06 Wiesława Sewioł TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TW/00815/2022 Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych TAURON Wytwarzanie S.A. - usługi RFI Otwarty Usługi 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2022-11-15 2023-12-29 14:00 Wiesława Sewioł TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TC/00889/2022 Okresowe ogłoszenia informacyjne - do projektu pn.: “Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko- dąbrowskiej”, stanowiącego część „Programu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej”. RFI Otwarty Roboty budowlane 30.9. Roboty budowlane w zakresie przyłączy cieplnych 2022-12-13 2023-10-30 15:00 Agnieszka Osior TAURON Ciepło sp. z o.o.
PNP/TW/05173/2023 Budowa instalacji odzysku wody, w tym wód płucznych z czyszczenia akcelatorów w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 30.2. Roboty budowlane w zakresie obiektów energetycznych - instalacje pomocnicze 2023-08-25 2023-10-25 10:00 Jacek Dańczak TAURON Wytwarzanie S.A.
PZP/TW/01447/2023 Dostawa przekładni stożkowo-planetarnych do młynów pierścieniowo-kulowych typu MKM-33 do rozdrabniania węgla Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 4.7. Przekładnie, reduktory i motoreduktory i części 2023-09-19 2023-10-19 12:00 Joanna Głowacz TAURON Wytwarzanie S.A.
PZP/TW/05464/2023 Dostawy kwasu solnego oraz wodorotlenku sodu Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 9.5. Kwasy i ługi 2023-09-15 2023-10-17 12:00 Łukasz Pach TAURON Wytwarzanie S.A.
PZP/TWD/06245/2023 179/P/RF Usługa wykonania robót w zakresie czyszczenia wraz z usunięciem i zagospodarowaniem materiału z osadnika Biały Brzeg dla TAURON Wydobycie S.A. – Zakład Górniczy Sobieski Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi 21.25. Naprawy, przeglądy, serwisy obiektów gospodarki wodnej 2023-09-18 2023-10-16 13:00 Renata Frączek TAURON Wydobycie S.A.
RFI/TWD/01094/2023 „Wykonanie robót budowlanych związanych z budową oczyszczalni ścieków dla TAURON Wydobycie S.A. - Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie” RFI Otwarty Roboty budowlane 30.18. Roboty budowlane w zakresie pozostałych obiektów budowlanych nieenergetycznych 2023-09-08 2023-10-16 12:00 Marek Ćwiertnia TAURON Wydobycie S.A.
RFI/TNT/01083/2023 Dostawa, montaż i utrzymanie przemysłowych magazynów energii RFI Otwarty Dostawy 10.4. Baterie, akumulatory, ładowarki przemysłowe 2023-09-07 2023-10-16 10:00 Marcin Mizera TAURON Nowe Technologie S.A.
PZP/TS/03704/2023 Zawarcie umowy ramowej na kompleksową obsługę kreatywną w zakresie prowadzenia kampanii reklamowych oraz innych działań marketingowych Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi 29.5. Usługa opracowania i wykonania kreacji oraz spotów reklamowych 2023-09-12 2023-10-13 12:00 Agnieszka Jurkowska TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
PZP/TPE/05541/2023 Linia gwarancyjna za zobowiązania Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. wobec Banku Gospodarstwa Krajowego Postępowanie publiczne Sektorowe negocjacje z ogłoszeniem Usługi 19.19. Usługi bankowe kredytowe, gwarancyjne, faktoring 2023-09-15 2023-10-12 12:00 Michał Jaroszewicz TAURON Polska Energia S.A.
PZP/TD-CN/06083/2023 "Dostawa fabrycznie nowych Liczników Zdalnego Odczytu bezpośrednich działających w technologii GSM/LTE dla TAURON Dystrybucja S.A. na rok 2024 -2025" Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 10.78. Liczniki AMI 2023-09-08 2023-10-11 12:00 Maciej Zimny TAURON Dystrybucja S.A.
PNP/TD-OKR/06942/2023 Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej elektrowni fotowoltaicznej: powiązanie LSN 15 kV „Szczytniki” z LSN 15kV „Nieznanowice” w miejscowości Cichawa 152, dz. nr 695/2, tryb: ZAPROJEKTUJ Proste Otwarty Usługi 23.23. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie robót budowlanych na sieci i obiektów energetycznych SN, Nn oraz SN/Nn (napowietrznych i kablowych) 2023-09-19 2023-10-11 08:00 Tadeusz Kopacz TAURON Dystrybucja S.A.
RFI/TWD/01130/2023 Modernizacja urządzeń przyszybowych i sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu Sobieski III dla TAURON Wydobycie S.A. - Zakład Górniczy Sobieski RFI Otwarty Dostawy 10.22. Aparatura sterująca 2023-09-19 2023-10-10 12:20 Tomasz Kudzia TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TS/06936/2023 Zakup kodów umożliwiających odtwarzanie muzyki w miejscu publicznym bez opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi 29.21. Kampanie sprzedażowe 2023-09-21 2023-10-10 10:00 Bartosz Białas TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
PZP/TW/02965/2023 Usługa transportu kolejowego węgla na potrzeby TAURON Wytwarzanie S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi 25.1. Usługi transportu kolejowego 2023-09-08 2023-10-06 12:00 Marcin Cudak TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TWD/01140/2023 Dostawy zestawów do łączenia kabli i osprzętu elektrycznego łączeniowego dla TAURON Wydobycie S.A. RFI Otwarty Dostawy 10.11. Osprzęt do sieci kablowej (mufy, głowice, taśmy, zestawy do łączenia kabli) 2023-09-20 2023-10-06 12:00 Wojciech Mzyk TAURON Wydobycie S.A.
RFI/TWD/01131/2023 Usługi remontowe silników elektrycznych dla TAURON Wydobycie S.A. RFI Otwarty Usługi 38.7. Remonty, naprawy, przeglądy i serwisy górniczych silników elektrycznych 2023-09-19 2023-10-06 11:00 Dominik Stepanik TAURON Wydobycie S.A.
RFI/TWD/01144/2023 Usługi drążenia wyrobisk górniczych głównego odwadniania rejonu Sobieski w TAURON Wydobycie S.A. – Zakład Górniczy Sobieski RFI Otwarty Dostawy 24.2. Usługi drążenia wyrobisk poziomych 2023-09-21 2023-10-06 11:00 Maciej Mamcarz TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TWD/06250/2023 Dostawa zespołów pompowych płuczkowo-cementacyjnych oraz mieszarko-podawarki materiałów sypkich dla TAURON Wydobycie S.A. – Zakład Górniczy Sobieski Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 4.1. Agregaty, sprężarki 2023-09-14 2023-10-06 10:00 Marcin Nowakowski TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TD-OLG/06830/2023 Realizacja przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej FV Biała 10 - 94/2023/ZAK2 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 30.56. Roboty budowlane realizowane z wyłączeniami sieci elektroenergetycznej w zakresie sieci i obiektów energetycznych SN oraz SN i nN 2023-09-21 2023-10-06 10:00 Anna Wełyczko TAURON Dystrybucja S.A.
PNP/UGT/06981/2023 Modernizacja instalacji odgromowej i remont kominów na dachu budynku A w Dąbrowie Górniczej przy ulicy 11-go Listopada 24 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 30.18. Roboty budowlane w zakresie pozostałych obiektów budowlanych nieenergetycznych 2023-09-21 2023-10-05 14:00 Joanna Wojtanowska Usługi Grupa TAURON sp. z o.o.
PZP/TD-CN/04980/2023 Dostawa wyłączników SN dla TAURON Dystrybucja S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 10.66. Aparatura łączeniowa SN - wyłączniki SN 2023-09-15 2023-10-05 12:00 Marta Pasławska TAURON Dystrybucja S.A.
Klucz tooltipa:
Typ:

# PL:

Wyszukiwarka kategorii zakupowych

Wybierz kategorię

  Numer Nazwa

Przeglądarka, z której aktualnie Państwo korzystają, nie jest wspierana. Korzystanie z przeglądarki w czasie aukcji mogłoby spowodować problemy przy składaniu ofert oraz wyświetlaniu zawartości aukcji. Prosimy o skorzystanie z dedykowanych przeglądarek:

Na obecnie uruchominej przeglądarce nie można otworzyć konsoli aukcyjnej


Wszystkie czynności które dokonujesz będąc w trybie zastępstwa są realizowane w imieniu zastępowanego.

Proszę pamiętać o dezaktywowaniu trybu zastępstwa przed przejściem do realizacji własnych zadań.
W celu dezaktywacji zastępstwa należy przejść do zakładki "Moje zastępstwa" i skorzystać z akcji "Zakończ zastępstwo"

Przeglądarka, z której aktualnie Państwo korzystają nie jest wspierana. W związku z tym mogą wystąpić problemy przy wyświetlaniu zawartości. Proszę skorzystać z dedykowanych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge w wersji Chromium. Więcej informacji

Widzisz ten komunikat, ponieważ Platforma zakupowa może wyświetlać się nieprawidłowo pod Twoją wersją przeglądarki internetowej

Zachęcamy do zainstalowania najnowszej wersji rekomendowanej przez nas przeglądarki. Kliknij przycisk "Rozumiem" poniżej, aby zignorować komunikat i kontynuować.

Rozumiem