Przejdź do sekcji głównej

UWAGA: Niniejszy komunikat wynika z tego, że ustawienia widoku zgodności Państwa przeglądarki nie są zgodne z wymogami systemu lub korzystają Państwo z niewspieranej wersji przeglądarki Internet Explorer (IE7, IE8 lub IE9). W celu zmiany widoku zgodności należy przejść w Ustawienia -> Ustawienia widoku zgodności i usunąć wpis tauron.pl Możliwe jest również skorzystanie z innej dedykowanej przeglądarki (Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge w wersji Chromium).

Trwa ładowanie.....

Aktualne przetargi i badania rynku

Pozycje 1-25 z 1325  pokazuj  pozycji

PZP/TPE/01850/2021 Elektroniczne postępowanie publiczne (zgodnie z ustawą PZP) - postępowanie testowe (szkoleniowe) przeznaczone dla Wykonawców Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 31.10. Pozostałe usługi 2021-03-24 2023-12-31 16:00 Marcin Czarnecki TAURON Polska Energia S.A.
PNP/TPE/01851/2021 Postępowanie niepubliczne - postępowanie testowe (szkoleniowe) przeznaczone dla Wykonawców Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 31.10. Pozostałe usługi 2021-03-24 2023-12-31 16:00 Marcin Czarnecki TAURON Polska Energia S.A.
RFI/TW/00814/2022 Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych TAURON Wytwarzanie S.A. - dostawy RFI Otwarty Dostawy 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2022-11-15 2023-12-29 14:06 Wiesława Sewioł TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TW/00815/2022 Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych TAURON Wytwarzanie S.A. - usługi RFI Otwarty Usługi 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2022-11-15 2023-12-29 14:00 Wiesława Sewioł TAURON Wytwarzanie S.A.
PZP/TC/06609/2022 Sukcesywne dostawy węzłów cieplnych dla TAURON Ciepło sp. z o.o. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 3.60. Węzły cieplne i wymienniki ciepła oraz naczynia i stabilizatory 2022-11-30 2023-01-10 12:00 Dominik Świerczek TAURON Ciepło sp. z o.o.
PZP/TC/07994/2022 Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Brynowskiej 18 w Katowicach Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 30.9. Roboty budowlane w zakresie przyłączy cieplnych 2022-12-05 2023-01-03 12:00 Elżbieta Hendel TAURON Ciepło sp. z o.o.
RFI/TW/00598/2021 Wybrane pozycje planu postępowań o udzielanie zamówień na rok 2022 TAURON Wytwarzanie S.A. - dostawy RFI Otwarty Dostawy 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2021-10-26 2022-12-30 15:00 Robert Terka TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TW/00599/2021 Wybrane pozycje planu postępowań o udzielanie zamówień na rok 2022 TAURON Wytwarzanie S.A. - usługi, roboty budowlane RFI Otwarty Usługi 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2021-10-26 2022-12-30 15:00 Robert Terka TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TW/00588/2021 Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych TAURON Wytwarzanie S.A. - usługi RFI Otwarty Usługi 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2021-10-21 2022-12-30 14:00 Robert Terka TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TW/00587/2021 Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych TAURON Wytwarzanie S.A. - dostawy RFI Otwarty Dostawy 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2021-10-21 2022-12-30 14:00 Robert Terka TAURON Wytwarzanie S.A.
PNP/TWD/07407/2022 Dostawy elementów wymiennych do nawierzchni kolejowych dla TAURON Wydobycie SA Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 11.13. Akcesoria kolejowe 2022-12-05 2022-12-30 12:00 Renata Płaza TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TWD/06786/2022 244/N/MNO Usługi wykonywania robót specjalistycznych w górniczych wyciągach szybowych w 2023 roku dla TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina i ZG Brzeszcze Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi 24.6. Usługi naprawcze w pionowych wyrobiskach górniczych 2022-12-05 2022-12-30 10:00 Marcin Nowakowski TAURON Wydobycie S.A.
PZP/TWD/07479/2022 Dostawa maty ochronnej o wysokich parametrach antyelektrostatycznych i trudnopalnych wraz z Najmem systemu wciągników do maty z włókien poliestrowych wraz z zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej dla TAURON Wydobycie S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 17.13. Wyroby kompozytowe 2022-11-28 2022-12-28 12:00 Marcin Nowakowski TAURON Wydobycie S.A.
PZP/TWD/06835/2022 Dostawa aparatów regeneracyjno-ucieczkowych dla Tauron Wydobycie S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 16.8. Aparaty ucieczkowe 2022-11-30 2022-12-27 12:00 Anna Lasoń TAURON Wydobycie S.A.
PZP/TWD/06913/2022 Usługa drążenia wyrobisk korytarzowych – Upadowa wentylacyjna G19-81 dla TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Janina Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi 24.2. Usługi drążenia wyrobisk poziomych 2022-11-23 2022-12-22 12:00 Jolanta Madej-Szubel TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TWD/06343/2022 240/N/PR Dostawy bezpieczników i podstaw bezpiecznikowych dla TAURON Wydobycie S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 10.5. Bezpieczniki i podstawy bezpiecznikowe 2022-11-29 2022-12-22 12:00 Piotr Raj TAURON Wydobycie S.A.
PZP/TC/06515/2022 Wykonanie usługi transportu kolejowego węgla do jednostek wytwórczych TAURON Ciepło sp. z o.o. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi 25.1. Usługi transportu kolejowego 2022-11-08 2022-12-22 12:00 Anna Niepsuj TAURON Ciepło sp. z o.o.
RFI/TWD/00839/2022 Inwentaryzacja kanałów wód dołowych dla Zakładu Górniczego Sobieski RFI Otwarty Usługi 24.14. Pozostałe usługi specjalistyczne 2022-11-23 2022-12-21 10:00 Łukasz Szyjka TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TD-OKR/07078/2022 Przebudowa linii 15 kV Jodłownik od miejsca powiązania z SE Stróża do łącznika 7Ł371 – dok. nr 7319 - tryb „wybuduj” Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 30.56. Roboty budowlane realizowane z wyłączeniami sieci elektroenergetycznej w zakresie sieci i obiektów energetycznych SN oraz SN i nN 2022-12-05 2022-12-21 10:00 Agata Iwaniec TAURON Dystrybucja S.A.
PNP/TD-OLG/07774/2022 Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej (trudnopalnej) dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze oraz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy - 127/2022/ZAK2 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 16.3. Odzież i obuwie robocze i ochronne 2022-11-25 2022-12-21 10:00 Anna Wełyczko TAURON Dystrybucja S.A.
PNP/TD-OWB/04665/2022 ZAK4/103/22 Wałbrzych ul. Uczniowska 26. Wzrost mocy przyłączeniowej zakładu produkcyjnego TOYOTA. Rozbudowa stacji R-Uczniowska. 075921/2019/O04R01 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 30.8. Roboty budowlane w zakresie przyłączy energetycznych 2022-11-09 2022-12-20 12:00 Teresa Rakieć TAURON Dystrybucja S.A.
PNP/TW/07810/2022 Remont armatury maszynowni bloku nr 2 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini Postępowanie niepubliczne Przetarg ograniczony Usługi 34.4. Armatura maszynowni - remonty planowe, modernizacje 2022-12-05 2022-12-20 12:00 Katarzyna Żurek TAURON Wytwarzanie S.A.
PZP/TWD/06893/2022 Dostawa - modernizacja układu wzbudzenia silników synchronicznych w celu umożliwienia realizacji nadążnej kompensacji mocy biernej dla TAURON Wydobycie S.A. – Zakład Górniczy Sobieski. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 10.22. Aparatura sterująca 2022-11-21 2022-12-19 12:00 Marta Ferenc TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TWD/07101/2022 239/N/ALA „Usługi serwisu i naprawy osprzętu spawalniczego dla zakładów górniczych TAURON Wydobycie S.A.” Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi 21.21. Remonty, naprawy, przeglądy, serwisy i modernizacje pozostałych maszyn i urządzeń 2022-11-24 2022-12-19 12:00 Anna Lasoń TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TW/08158/2022 Remont turbozespołu bloku nr 2 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini Postępowanie niepubliczne Przetarg ograniczony Usługi 34.1. Turbina - remonty planowe, modernizacje 2022-12-02 2022-12-19 12:00 Katarzyna Żurek TAURON Wytwarzanie S.A.
Klucz tooltipa:
Typ:

# PL:

Wyszukiwarka kategorii zakupowych

Wybierz kategorię

  Numer Nazwa

Przeglądarka, z której aktualnie Państwo korzystają, nie jest wspierana. Korzystanie z przeglądarki w czasie aukcji mogłoby spowodować problemy przy składaniu ofert oraz wyświetlaniu zawartości aukcji. Prosimy o skorzystanie z dedykowanych przeglądarek:

Na obecnie uruchominej przeglądarce nie można otworzyć konsoli aukcyjnej


Wszystkie czynności które dokonujesz będąc w trybie zastępstwa są realizowane w imieniu zastępowanego.

Proszę pamiętać o dezaktywowaniu trybu zastępstwa przed przejściem do realizacji własnych zadań.
W celu dezaktywacji zastępstwa należy przejść do zakładki "Moje zastępstwa" i skorzystać z akcji "Zakończ zastępstwo"

Przeglądarka, z której aktualnie Państwo korzystają nie jest wspierana. W związku z tym mogą wystąpić problemy przy wyświetlaniu zawartości. Proszę skorzystać z dedykowanych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge w wersji Chromium. Więcej informacji

Widzisz ten komunikat, ponieważ Platforma zakupowa może wyświetlać się nieprawidłowo pod Twoją wersją przeglądarki internetowej

Zachęcamy do zainstalowania najnowszej wersji rekomendowanej przez nas przeglądarki. Kliknij przycisk "Rozumiem" poniżej, aby zignorować komunikat i kontynuować.

Rozumiem