Przejdź do sekcji głównej

UWAGA: Niniejszy komunikat wynika z tego, że ustawienia widoku zgodności Państwa przeglądarki nie są zgodne z wymogami systemu lub korzystają Państwo z niewspieranej wersji przeglądarki Internet Explorer (IE7, IE8 lub IE9). W celu zmiany widoku zgodności należy przejść w Ustawienia -> Ustawienia widoku zgodności i usunąć wpis tauron.pl Możliwe jest również skorzystanie z innej dedykowanej przeglądarki (Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge w wersji Chromium).

Trwa ładowanie.....

Aktualne przetargi i badania rynku

Pozycje 1-25 z 1250  pokazuj  pozycji

PZP/TPE/01850/2021 Elektroniczne postępowanie publiczne (zgodnie z ustawą PZP) - postępowanie testowe (szkoleniowe) przeznaczone dla Wykonawców Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 31.10. Pozostałe usługi 2021-03-24 2023-12-31 16:00 Marcin Czarnecki TAURON Polska Energia S.A.
PNP/TPE/01851/2021 Postępowanie niepubliczne - postępowanie testowe (szkoleniowe) przeznaczone dla Wykonawców Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 31.10. Pozostałe usługi 2021-03-24 2023-12-31 16:00 Marcin Czarnecki TAURON Polska Energia S.A.
RFI/TW/00598/2021 Wybrane pozycje planu postępowań o udzielanie zamówień na rok 2022 TAURON Wytwarzanie S.A. - dostawy RFI Otwarty Dostawy 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2021-10-26 2022-12-30 15:00 Robert Terka TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TW/00599/2021 Wybrane pozycje planu postępowań o udzielanie zamówień na rok 2022 TAURON Wytwarzanie S.A. - usługi, roboty budowlane RFI Otwarty Usługi 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2021-10-26 2022-12-30 15:00 Robert Terka TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TW/00587/2021 Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych TAURON Wytwarzanie S.A. - dostawy RFI Otwarty Dostawy 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2021-10-21 2022-12-30 14:00 Robert Terka TAURON Wytwarzanie S.A.
RFI/TW/00588/2021 Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych TAURON Wytwarzanie S.A. - usługi RFI Otwarty Usługi 31.3. Projekty strategiczne i inne istotne inicjatywy Grupy TAURON 2021-10-21 2022-12-30 14:00 Robert Terka TAURON Wytwarzanie S.A.
PZP/TD-OOP/00415/2022 „Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Gogolin wraz z dwutorową napowietrzną linią zasilającą 110 kV” Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 30.28. Roboty budowlane w zakresie sieci i obiektów energetycznych WN  (napowietrznych, kablowych, światłowody) z wyłączeniem przyłączy  energetycznych 2022-06-24 2022-08-01 12:00 Agnieszka Patoła-Kowalska TAURON Dystrybucja S.A.
PZP/TC/04274/2022 Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych przy ul. Andrzeja 23, 25 w Katowicach Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 30.9. Roboty budowlane w zakresie przyłączy cieplnych 2022-06-24 2022-08-01 12:00 Agnieszka Osior TAURON Ciepło sp. z o.o.
PZP/TD-CN/03629/2022 Upgrade Sterownika Centralnego (MSO) systemu Dimetra IP wraz z dostawą infrastruktury i licencjami najnowszej wersji oprogramowania Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 5.40. Systemy łączności dyspozytorskiej radiowej 2022-06-20 2022-07-27 12:00 Teresa Grabowska TAURON Dystrybucja S.A.
PZP/TC/03989/2022 Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Żwirki i Wigury 26 w Katowicach. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 30.9. Roboty budowlane w zakresie przyłączy cieplnych 2022-06-17 2022-07-26 12:00 Elżbieta Hendel TAURON Ciepło sp. z o.o.
PZP/TC/03771/2022 Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych przy ul. Ficka 10, Ficka 12, 12a, 14 oraz Ficka 8 / 11 Listopada 23 w Chorzowie. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 30.9. Roboty budowlane w zakresie przyłączy cieplnych 2022-06-13 2022-07-20 12:00 Agnieszka Paterska TAURON Ciepło sp. z o.o.
PZP/TC/03884/2022 Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych przy ul. Mielęckiego 8, 8b, 8c, 8d w Katowicach. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 30.9. Roboty budowlane w zakresie przyłączy cieplnych 2022-06-10 2022-07-19 12:00 Elżbieta Hendel TAURON Ciepło sp. z o.o.
PZP/TWD/02399/2022 Dostawa lutni z tworzyw sztucznych dla TAURON Wydobycie SA Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 12.5. Lutnie z tworzyw sztucznych 2022-06-17 2022-07-19 11:00 Renata Płaza TAURON Wydobycie S.A.
PZP/TWD/03003/2022 Dostawy olejów smarowych dla TAURON Wydobycie SA Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 14.1. Oleje przemysłowe, silnikowe 2022-06-20 2022-07-18 12:00 Renata Frączek TAURON Wydobycie S.A.
PZP/TWD/01564/2022 Dostawa łańcuchów technicznych i łańcuchów do zabudowy tras kolejek podwieszanych dla TAURON Wydobycie S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 18.21. Łańcuchy gospodarcze i techniczne 2022-06-23 2022-07-18 12:00 Maciej Kwadrans TAURON Wydobycie S.A.
PZP/TWD/02846/2022 Dostawa okładziny stalowej profilowanej pełnej dla TAURON Wydobycie SA - ZG Sobieski i ZG Janina Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 18.15. Okładziny stalowe 2022-06-17 2022-07-18 11:00 Renata Płaza TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TWD/03135/2022 107/N/MNO Dostawy narzędzi powszechnego użytku dla TAURON Wydobycie SA Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 6.2. Narzędzia powszechnego użytku 2022-06-24 2022-07-18 10:00 Marcin Nowakowski TAURON Wydobycie S.A.
PZP/TWD/02856/2022 Usługi w zakresie napraw i obsługi serwisowej niegwarancyjnej kombajnów chodnikowych typu: R-130, R-150 produkcji FAMUR S.A. dla TAURON Wydobycie S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi 38.5. Remonty, naprawy, przeglądy i serwisy kombajnów chodnikowych 2022-06-17 2022-07-15 12:00 Izabela Motyl TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TWD/03611/2022 114/N/JMS Dostawy stojaków typu SHC i typu Valent dla TAURON Wydobycie S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 3.14. Elementy obudów górniczych indywidualnych 2022-06-21 2022-07-13 12:00 Jolanta Madej-Szubel TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TWD/03117/2022 Dostawa – Modernizacja rozdzielnic stycznikowych 500V 2RG dla TAURON Wydobycie – ZG Janina Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy 10.50. Rozdzielnice nN 2022-06-21 2022-07-13 12:00 Marta Ferenc TAURON Wydobycie S.A.
PZP/TC/03181/2022 Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Chopina 9 w Katowicach Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 30.9. Roboty budowlane w zakresie przyłączy cieplnych 2022-05-18 2022-07-12 10:00 Elżbieta Hendel TAURON Ciepło sp. z o.o.
PNP/TD-OWR/01311/2022 Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania Budowa linii kablowej 110 kV relacji Wilcza - Wieczysta (1000 mm2 Cu) wraz z rozbudową rozdzielni 110 kV w stacji Wieczysta Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi 23.9. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie robót budowlanych na sieci i obiektów energetycznych WN (napowietrznych, kablowych, światłowody) z wyłączeniem przyłączy energetycznych 2022-06-14 2022-07-12 10:00 Magdalena Lewandowska TAURON Dystrybucja S.A.
PZP/TWD/03154/2022 „Usługa remontów podzespołów przenośników zgrzebłowych dla TAURON Wydobycie S.A.” Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi 38.4. Remonty, naprawy, przeglądy i serwisy górniczych ścianowych i podścianowych przenośników zgrzebłowych 2022-06-08 2022-07-11 12:00 Izabela Motyl TAURON Wydobycie S.A.
PZP/TWD/02828/2022 Dostawy drewnianej obudowy kasztowej dla TAURON Wydobycie S.A. – ZG Sobieski i ZG Janina. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy 17.2. Drewniana obudowa kasztowa 2022-06-15 2022-07-11 12:00 Aleksandra Duda TAURON Wydobycie S.A.
PNP/TD-OKR/04130/2022 ,, Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej: Modernizacja sieci napowietrznej nN, budowa przyłącza napowietrznego nN, budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem nN w miejscowościach: Rzozów, Pozowice, Ochojno, Skawina, Borek Szlachecki, Wielkie Drogi, Lusina, Wola Radziszowska, Kraków, Radziszów, Świątniki Górne – 54/22 - tryb: Zaprojektuj” Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi 23.23. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie robót budowlanych na sieci i obiektów energetycznych SN, Nn oraz SN/Nn (napowietrznych i kablowych) 2022-06-20 2022-07-11 08:00 Tadeusz Kopacz TAURON Dystrybucja S.A.
Klucz tooltipa:
Typ:

# PL:

Wyszukiwarka kategorii zakupowych

Wybierz kategorię

  Numer Nazwa

Przeglądarka, z której aktualnie Państwo korzystają, nie jest wspierana. Korzystanie z przeglądarki w czasie aukcji mogłoby spowodować problemy przy składaniu ofert oraz wyświetlaniu zawartości aukcji. Prosimy o skorzystanie z dedykowanych przeglądarek:

Na obecnie uruchominej przeglądarce nie można otworzyć konsoli aukcyjnej


Wszystkie czynności które dokonujesz będąc w trybie zastępstwa są realizowane w imieniu zastępowanego.

Proszę pamiętać o dezaktywowaniu trybu zastępstwa przed przejściem do realizacji własnych zadań.
W celu dezaktywacji zastępstwa należy przejść do zakładki "Moje zastępstwa" i skorzystać z akcji "Zakończ zastępstwo"

Przeglądarka, z której aktualnie Państwo korzystają nie jest wspierana. W związku z tym mogą wystąpić problemy przy wyświetlaniu zawartości. Proszę skorzystać z dedykowanych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge w wersji Chromium. Więcej informacji

Widzisz ten komunikat, ponieważ Platforma zakupowa może wyświetlać się nieprawidłowo pod Twoją wersją przeglądarki internetowej

Zachęcamy do zainstalowania najnowszej wersji rekomendowanej przez nas przeglądarki. Kliknij przycisk "Rozumiem" poniżej, aby zignorować komunikat i kontynuować.

Rozumiem