Przejdź do sekcji głównej

UWAGA: Niniejszy komunikat wynika z tego, że ustawienia widoku zgodności Państwa przeglądarki nie są zgodne z wymogami systemu lub korzystają Państwo z niewspieranej wersji przeglądarki Internet Explorer (IE7, IE8 lub IE9). W celu zmiany widoku zgodności należy przejść w Ustawienia -> Ustawienia widoku zgodności i usunąć wpis tauron.pl Możliwe jest również skorzystanie z innej dedykowanej przeglądarki (Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge w wersji Chromium).

Trwa ładowanie.....

Ogłoszenie o Projekcie zakupowym

Data publikacji 2016-07-14 11:38
Numer referencyjny ogłoszenia

Miejsce wystawienia ogłoszenia
Data wystawienia ogłoszenia2016-03-09

Dane zamawiającego

ZamawiającyTAURON Dystrybucja S.A. Centrala Spółki
Telefon+48 12 261 10 34
Faks
E-mailjoanna.gebala-majczyna@tauron-dystrybucja.pl

Informacje o Projekcie zakupowym

Nazwa zamówieniaWykonanie obrazu linii WN i SN i zdigitalizowanego modelu przestrzennego, ortofotomapy oraz analityka pozyskanych danych na podstawie oblotów z helikoptera w roku 2016 i 2017 dla TAURON Dystrybucja S.A
Numer Projektu2016/TD-CN/TD-CN/00705/L
Opis zamówienia
Formuła realizacjiPrzetarg nieograniczony
Rodzaj zamówieniaUsługi
Okres związania ofertą
jsp.notice_form.form.offerbindedfortime.details60 dni
Składanie ofert częściowych
Składanie ofert wariantowych
Warunki
Informacje o wadium
Kryteria oceny ofertWykonanie obrazu linii WN i SN i zdigitalizowanego modelu przestrzennego, ortofotomapy oraz analityka pozyskanych danych na podstawie oblotów z helikoptera w roku 2016 i 2017 dla TAURON Dystrybucja S.A:
Cena - 95,00%
Gwarancja i jej warunki - 5,00%
Miejsce składania ofertw siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej- pokój 324
Termin składania ofert (dzień, godzina)2016-05-31 11:00
Miejsce realizacji zamówieniaMiejscem wykonania usługi będzie lokalizacja linii energetycznych usytuowanych na terenie działalności Zamawiającego,wskazana w zgłoszeniu wystawionym przez Zamawiającego.
Termin wykonania zamówienia
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Umowa ramowa

Informacje o Specyfikacji

Miejsce pobrania Specyfikacji
Dni pobrania Specyfikacji
Od
Do
Godziny pobrania Specyfikacji
Opłata za Specyfikację
UwagiZawarto w dokumentach zamieszczonych poniżej

Plik lub pliki ogłoszenia


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
2016-OJS048-080607-pl Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Odpowiedź na pytanie do SIWZ 14 03 2016.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx
załącznik nr _5 do umowy Karta oględzin.xls
załącznik nr_13_Raport dla DOL.xls
Odpowiedź na pytanie do SIWZ 21 03 2016.pdf
Informacja o odwołaniu i wezwanie do uczestnictwa w postępowaniu odwoławczym.pdf
Odwołanie.pdf
Informacja o zmianach w Specyfikacji 30 03 2016.pdf
Zmiana terminu.pdf
Odpowiedzi na pytania oraz zmiany w SIWZ 25 04 2016.pdf
Informacja o odwołaniu z dnia 5 05 2016 r i wezwanie do uczestnictwa w postępowaniu odwoławczym.pdf
odwołanie z dnia 5 05 2016 firmy KRAK-MANM OKSS Sp. z o.o..pdf
Informacja o zmianie terminu składania ofert na dzień 31 05 2016.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14 07 2016.pdf
Klucz tooltipa:
Typ:

# PL:

Wyszukiwarka kategorii zakupowych

Wybierz kategorię

  Numer Nazwa

Przeglądarka, z której aktualnie Państwo korzystają, nie jest wspierana. Korzystanie z przeglądarki w czasie aukcji mogłoby spowodować problemy przy składaniu ofert oraz wyświetlaniu zawartości aukcji. Prosimy o skorzystanie z dedykowanych przeglądarek:

Na obecnie uruchominej przeglądarce nie można otworzyć konsoli aukcyjnej


Wszystkie czynności które dokonujesz będąc w trybie zastępstwa są realizowane w imieniu zastępowanego.

Proszę pamiętać o dezaktywowaniu trybu zastępstwa przed przejściem do realizacji własnych zadań.
W celu dezaktywacji zastępstwa należy przejść do zakładki "Moje zastępstwa" i skorzystać z akcji "Zakończ zastępstwo"

Przeglądarka, z której aktualnie Państwo korzystają nie jest wspierana. W związku z tym mogą wystąpić problemy przy wyświetlaniu zawartości. Proszę skorzystać z dedykowanych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge w wersji Chromium. Więcej informacji

Widzisz ten komunikat, ponieważ Platforma zakupowa może wyświetlać się nieprawidłowo pod Twoją wersją przeglądarki internetowej

Zachęcamy do zainstalowania najnowszej wersji rekomendowanej przez nas przeglądarki. Kliknij przycisk "Rozumiem" poniżej, aby zignorować komunikat i kontynuować.

Rozumiem