Aktualne ogłoszenia o zamówieniach

Zwiń Wyszukiwarka
Nazwa zapytania: Numer zapytania:
Rodzaj postępowania:
Jednostka organizacyjna: /Grupa TAURON/TAURON Dystrybucja S.A. Dodaj Typ postępowania:
Kategoria zakupowa:
Tryb postępowania:
Rodzaj zamówienia:


Pozycje 1 -  25 z  361. Pokazuj jednocześnie  pozycji
Nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Numer zamówienia Data wszczęcia postępowania
Informacja dla Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowań przetargowych organizowanych w TAURON Dystrybucja SA Oddział w Krakowie na wybor wykonawców prac związanych z przyłączaniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działaności TAURON Dystrybucja S.A., na lata 2017-2018 Roboty budowlane 2016-12-31 10:00 2016/TD-OKR/TD-OKR/01991/L/E 2016-05-16
INFORMACJA o postępowaniach przetargowych organizowanych w TAURON Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach na wybor wykonawców prac związanych z przyłączaniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działaności TAURON Dystrybucja S.A. -- 2016-12-31 09:00 2016/RFX/TD-OGL/GL ZAK11/04521 2016-05-17
Informacja dotycząca postępowań przetargowych organizowanych w TAURON Dystrybucja SA Oddział w Tarnowie na wybor wykonawców prac związanych z przyłączaniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działaności TAURON Dystrybucja S.A., na lata 2017-2018 Roboty budowlane 2016-12-31 00:00 2016/TD-OTR/TD-OTR/01936/L 2016-05-11
Informacja dotycząca postępowań przetargowych organizowanych w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu na wybór wykonawców prac związanych z przyłączaniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A., na lata 2017-2018 Roboty budowlane 2016-12-31 00:00 2016/TD-OOP/TD-OOP/01993/L 2016-05-13
Informacja dla Wykonawców dotycząca postępowań przetargowych organizowanych w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze na wybór wykonawców prac związanych z przyłączaniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. na lata 2017-2018 -- 2016-12-31 00:00 2016/RFX/TD-OJG/JG ZAK1/04507 2016-05-13
Dostawa izolatorów na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Dostawy 2016-11-08 10:00 2016/TD-CN/TD-CN/02411/S 2016-06-15
Budowa odcinka linii napowietrznej SN 15 kV Grunwaldzka - Lisia Góra pomiędzy odgałęzieniem kier. Szarwark, a odgałęzieniem kier. Lipiny – domknięcie do pierścienia stacji zasilanych promieniowo (bez kabli SN XRUHAKXS 1x120 mm² – dostawa kabli SN XRUHAKXS 1x120 mm² po stronie inwestora) Roboty budowlane 2016-11-07 12:00 2016/TD-OTR/TD-OTR/04248/L/E 2016-10-21
Budowa nowego odcinka linii 15 kV w ramach domknięcia odcinków na promieniu linii 15 kV Dzwonowa - Szerzyny przy S-306 z linią 15 kV Niegłowice - Brzostek przy S-288 (bez kabli SN XRUHAKXS 1x120 mm² i rozłączników THO-24 – dostawa kabli SN XRUHAKXS 1x120 mm² i rozłączników THO-24 po stronie inwestora) Roboty budowlane 2016-11-07 10:00 2016/TD-OTR/TD-OTR/04243/L/E 2016-10-21
Nawiązanie linii Niedomice - Łęg Tarnowski z linią Grunwaldzka - Lisia Góra (domknięcie do pierścienia stacji zasilanych promieniowo - odgałęzienie do stacji Kobierzyn 3 msc. Łukowa) (bez kabli SN XRUHAKXS 1x120 mm² i rozłączników THO-24 – dostawa kabli SN XRUHAKXS 1x120 mm² i rozłączników THO-24 po stronie inwestora) Roboty budowlane 2016-11-04 10:00 2016/TD-OTR/TD-OTR/04242/L/E 2016-10-21
Przebudowa linii napowietrznej 15kV na kablową relacji stacja Zawada 1 - Kotórz Mały Opolska 2 - PI 2016 tab. B Ranking poz. 686 (Gmina Turawa) ZAK03/BK/248/2016 Roboty budowlane 2016-11-03 10:00 2016/TD-OOP/TD-OOP/04203/L/E 2016-10-20
Sukcesywne dostawy wody źródlanej delikatnie nasyconej CO2 w butlach PE 18,9 l oraz zainstalowanie i oddanie w najem urządzeń dozujących-dystrybutorów na gorącą i zimną wodę na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu - ZAK03/MD/229/2016 Dostawy 2016-11-03 10:00 2016/TD-OOP/TD-OOP/04236/L/E 2016-10-20
Zadanie 1: Rzeźnia - M8-wymiana kabla w izolacji papierowo-olejowej 6kV; Zadanie 2: M8-Papiernia-wymiana kabla w izolacji papierowo-olejowej 6kV; Zadanie 3: Papiernia - WPK Dworzec-wymiana kabla w izolacji papierowo-olejowej 6kV; Zadanie 4: Bister - WPK Dworzec , GPZ Bielsko - RS Biała -wymiana kabla w w izolacji papierowo-olejowej 6kV; Zadanie 5: Rzeźnia-Befama C wymiana kabla niesieciowanego 6kV; Zadanie 6: Befama C - Centrala Chemiczna - wymiana kabla niesieciowanego 6kV Roboty budowlane 2016-11-03 09:00 2016/TD-OBB/TD-OBB/04171/L/E 2016-10-19
Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie SE Piaskowa Roboty budowlane 2016-11-03 09:00 2016/TD-OGL/TD-OGL/04209/L/E 2016-10-18
Zabudowa automatyki SZR 20kV w RS Mydlice 11 i RS Mydlice 25 07/ZAK/954/2016/U Usługi 2016-11-03 08:00 2016/TD-OBD/TD-OBD/04179/L/E 2016-10-19
Jelenia Góra ul. Kochanowskiego – wymiana rozdzielnicy 20kV w stacji transformatorowej JGJ24006 Roboty budowlane 2016-11-02 10:00 2016/TD-OJG/TD-OJG/04186/L/E 2016-10-17
Budowa stacji transformatorowej kontenerowej wraz z powiązaniami SN i nN w Trzebnicy, ul. Wrocławska (kompleks) Roboty budowlane 2016-11-02 09:30 2016/TD-OWR/TD-OWR/00325/L/E 2016-10-21
Zwiększenie możliwości przesyłowych linii 110 kVSiersza-Olkusz tor 1 i 2. (O/ZAK/894/2016/R) Roboty budowlane 2016-10-31 10:30 2016/TD-OBD/TD-OBD/03866/L 2016-09-27
ZAK4/505/16 - Montaż 2 szt. szlabanów przy bramie wjazdowej na terenie posesji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 11 w Wałbrzychu Roboty budowlane 2016-10-31 10:00 2016/TD-OWB/TD-OWB/04192/L 2016-10-20
Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze na obszarze: nr 3 Roboty budowlane 2016-10-31 10:00 2016/TD-OJG/TD-OJG/03929/L/E 2016-10-11
ZAK4/507/16 - Bardo, ul. Fabryczna 18, dz. 582/3 -opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie zasilania zakładu produkcyjnego. Zadanie nr 360336. Roboty budowlane 2016-10-31 10:00 2016/TD-OWB/TD-OWB/04213/L/E 2016-10-19
Dostawa miernika rezystancji uzieminia i rezystancji gruntu Dostawy 2016-10-31 09:30 2016/PP/TD-OWB/WB SA/03333/E 2016-10-21
Wrocław osiedle Biskupin - przebudowa sieci energetycznej nN (roboty) Roboty budowlane 2016-10-31 09:30 2016/TD-OWR/TD-OWR/00323/L/E 2016-10-21
Budowa stacji transformatorowej wnętrzowej dla zasilania osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Kombajnistów w Sosnowcu (nr post. O7/ZAK/969/2016/R) Roboty budowlane 2016-10-31 09:00 2016/TD-OBD/TD-OBD/04204/L/E 2016-10-20
Wymiana wyeksploatowanych opraw rtęciowych na oprawy AreaLamp AURA LED 30W - ZAK5/AR-2911-406/20116 Usługi 2016-10-31 09:00 2016/TD-OWR/TD-OWR/04227/L/E 2016-10-19
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej odbiorcy AUTO SALON Murawski i Lazur Sp. Jawna; zabudowa rozłączniko-uziemnika na słupie sieci SN w miejscowości Wieliczka ul. Krakowska dz. nr 458/2 Roboty budowlane 2016-10-31 08:00 2016/TD-OKR/TD-OKR/04107/L/E 2016-10-13

 1/15 2 3 4 5 6 ...