Aktualne ogłoszenia o zamówieniach

Zwiń Wyszukiwarka
Nazwa zapytania: Numer zapytania:
Rodzaj postępowania:
Jednostka organizacyjna: /Grupa TAURON/TAURON Dystrybucja S.A. Dodaj Typ postępowania:
Kategoria zakupowa:
Tryb postępowania:
Rodzaj zamówienia:


Pozycje 1 -  25 z  219. Pokazuj jednocześnie  pozycji
Nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Numer zamówienia Data wszczęcia postępowania
Dostawa statycznych bezpośrednich 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej (POSTĘPOWANIE nr 2) Dostawy 2017-03-21 09:00 2017/TD-CN/TD-CN/00410/L 2017-02-08
Dostawa statycznych bezpośrednich 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej (POSTĘPOWANIE nr 1) Dostawy 2017-03-16 09:00 2017/TD-CN/TD-CN/00409/L 2017-02-08
Dostawa złączy kablowych SN na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Dostawy 2017-03-14 09:00 2017/TD-CN/CN UZL/00365/S 2017-02-04
Sukcesywna dostawa przekładników prądowych WN Dostawy 2017-03-07 11:00 2017/TD-OTR/TD-OTR/00574/L/E 2017-02-20
Budowa linii kablowej 15 kV w celu powiązania ciągów liniowych Sn relacji: Lubliniec – Dobrodzień (odg. Kochcice Szklarnia) i Lubliniec – Dobrodzień (odg. Lubockie 1 Leśna) w miejscowości Kochcice i Lubockie gm. Kochanowice Roboty budowlane 2017-03-06 10:00 2017/TD-OCZ/TD-OCZ/00506/L 2017-02-16
Modernizacja linii 15 kV rel. PZ Kuźnica – Aleksandria odg. od sł. Nr. 78 do sł. Nr 10, od sł. Nr 5 do S-692 Aleksandria XIII oraz od sł. Nr 5 do S 156 Aleksandria IX Roboty budowlane 2017-03-06 10:00 2017/TD-OCZ/TD-OCZ/00507/L 2017-02-17
Poprawa zasilania linii kablowej SN 15kV relacji GPZ Skibówki p. 7 – Blachówka w miejscowości Zakopane ul. Powstańców Śląskich Roboty budowlane 2017-03-06 08:00 2017/TD-OKR/TD-OKR/00220/L/E 2017-01-26
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej hali produkcyjnej w miejscowości Tęgoborze, gm. Łososina Dolna Roboty budowlane 2017-03-06 08:00 2017/TD-OKR/TD-OKR/00218/L/E 2017-01-26
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej zakładu produkcyjnego: budowa przyłącza kablowego SN 15kV, budowa złącza kablowego SN 15kV 3 polowego dla odbiorcy CH ESTATES V Sp. z o.o., w miejscowości Niepołomice, ul. Wodna dz. nr 4389/1, 4389/2 Roboty budowlane 2017-03-06 08:00 2017/TD-OKR/TD-OKR/00217/L/E 2017-01-26
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynków w miejscowości Kraków, ul. Życzkowskiego Roboty budowlane 2017-03-06 08:00 2017/TD-OKR/TD-OKR/00216/L/E 2017-01-26
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Krakowie przy ul. Strumiennej Roboty budowlane 2017-03-06 08:00 2017/TD-OKR/TD-OKR/00215/L/E 2017-01-26
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej prywatnego szpitala specjalistycznego w Krakowie przy ul. Skotnickiej Roboty budowlane 2017-03-06 08:00 2017/TD-OKR/TD-OKR/00214/L/E 2017-01-26
Wykonanie studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego kompensacji mocy biernej w stacji 110/20 kV LGS PRZYBKÓW - 39/2017/LZA2 Usługi 2017-03-03 10:15 2017/TD-OLG/TD-OLG/00521/L/E 2017-02-17
Modernizacja sieci SN w miejscowości Piotrowice - L-304 - zadanie 3.3 - 29/2017/LZA2 Roboty budowlane 2017-03-03 10:00 2017/TD-OLG/TD-OLG/00545/L 2017-02-17
Dostawa preparatów czyszczących i konserwujących do urządzeń energetycznych Dostawy 2017-03-03 10:00 2017/TD-OWR/TD-OWR/00542/L/E 2017-02-16
LZA4/028/17 Bartnica _ wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej i na jej podstawie wymiana słupowej stacji transformatorowej R-926-19 na słupową wraz z dowiązaniami SN i nN. Zadanie nr 1700376 Roboty budowlane 2017-03-03 10:00 2017/TD-OWB/TD-OWB/00565/L/E 2017-02-20
Opracowanie studium wykonalności dla modernizacji stacji 110/30/6 kV Czeladź i budowy linii zasilających 110 kV - O7/ZAK/61/2017/U Usługi 2017-03-03 08:00 2017/TD-OBD/TD-OBD/00546/L/E 2017-02-20
LZA4/027/17 Służejów Mały _ wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej i na jej podstawie wymiana słupowej stacji transformatorowej R-761-25 na słupową wraz z dowiązaniami SN i nN. Zadanie nr 1700377 Roboty budowlane 2017-03-02 10:00 2017/TD-OWB/TD-OWB/00566/L/E 2017-02-20
LZA4/029/17 Bożków Mały - wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej i na jej podstawie wymiana słupowej stacji transformatorowej R-944-18 na słupową wraz z dowiązaniami SN i nN. Zadanie nr 1700378 Roboty budowlane 2017-03-02 10:00 2017/TD-OWB/TD-OWB/00568/L/E 2017-02-20
LZA4/030/17 Rososznica - wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej i na jej podstawie wymiana słupowej stacji transformatorowej R-772-13 na słupową wraz z dowiązaniami SN i nN. Zadanie nr 1700379 Roboty budowlane 2017-03-02 10:00 2017/TD-OWB/TD-OWB/00569/L/E 2017-02-20
LZA4/031/17 Tarnów - wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej i na jej podstawie wymiana słupowej stacji transformatorowej R-717-11 na słupową wraz z dowiązaniami SN i nN. Zadanie nr 1700380 Roboty budowlane 2017-03-02 10:00 2017/TD-OWB/TD-OWB/00570/L/E 2017-02-20
Modernizacja klimatyzacji dla obiektów teletransmisyjnych Roboty budowlane 2017-03-02 09:00 2017/TD-OGL/TD-OGL/00581/L/E 2017-02-20
Dostawa tabliczek z identyfikatorami na potrzeby oznakowania słupów SN Dostawy 2017-03-01 11:00 2016/TD-CN/TD-CN/04834/L 2017-01-24
Wykonanie studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej 110/20 kV PLS (Polkowice Strefa) - 36/2017/LZA2 Usługi 2017-03-01 10:00 2017/TD-OLG/TD-OLG/00437/L/E 2017-02-14
Dostawa i montaż krzeseł na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Dostawy 2017-02-28 12:00 2017/TD-CN/TD-CN/00553/L/E 2017-02-17

 1/9 2 3 4 5 6 ...