Aktualne ogłoszenia o zamówieniach

Zwiń Wyszukiwarka
Nazwa zapytania: Numer zapytania:
Rodzaj postępowania:
Jednostka organizacyjna: /Grupa TAURON/TAURON Dystrybucja S.A. Dodaj Typ postępowania:
Kategoria zakupowa:
Tryb postępowania:
Rodzaj zamówienia:


Pozycje 1 -  25 z  359. Pokazuj jednocześnie  pozycji
Nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Numer zamówienia Data wszczęcia postępowania
Informacja dotycząca postępowań przetargowych organizowanych w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy na wybor wykonawców prac związanych z przyłączaniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działaności TAURON Dystrybucja S.A. Roboty budowlane 2016-12-31 00:00 2016/TD-OLG/TD-OLG/01834/L 2016-05-04
Zakup infrastruktury pomiarowej i komunikacyjnej  systemu wyznaczania dynamicznej obciążalności linii 110 kV w TAURON Dystrybucja S.A. Dostawy 2016-06-01 11:00 2016/TD-CN/TD-CN/01421/L 2016-04-26
Świadczenie usług doradczych w celu pozyskania i rozliczenia dotacji dla Projektów w zakresie budowy/ przebudowy sieci elektroenergetycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Usługi 2016-05-31 09:00 2016/TD-CN/TD-CN/01537/L 2016-04-20
Wykonanie usługi serwisowej wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN i WN na obszarze działania TAURON Dystrybucja S.A. - 67/2016/ZAK2 Usługi 2016-05-23 11:30 2016/TD-OLG/TD-OLG/01683/L 2016-04-28
„Budowa wieży antenowej, montaż i uruchomienie przeniesionych z budynku regionu Chojnów urządzeń radiowych w stacji 110/20 kV CHOJNÓW oraz przeniesienie masztu antenowego oraz urządzeń telekomunikacyjnych z posterunku Chocianów do stacji 110/20 kV CHOCIANÓW.” - 58/2016/ZAK2 Roboty budowlane 2016-05-20 10:00 2016/TD-OLG/TD-OLG/01730/L 2016-04-29
Kompleksowe wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania TAURON Dystrybucja S.A. Usługi 2016-05-19 10:30 2016/TD-CN/TD-CN/01486/S 2016-04-20
Wykonanie obrazu linii WN i SN i zdigitalizowanego modelu przestrzennego, ortofotomapy oraz analityka pozyskanych danych na podstawie oblotów z helikoptera w roku 2016 i 2017 dla TAURON Dystrybucja S.A Usługi 2016-05-18 11:00 2016/TD-CN/TD-CN/00705/L 2016-03-09
Sukcesywna dostawa rozdzielnic słupowych stacji transformatorowych dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie Dostawy 2016-05-18 09:00 2016/TD-OKR/TD-OKR/01752/L/E 2016-05-04
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku warsztatowo-biurowego firmy M-SPORT Poland Sp. z o.o.: budowa przyłącza kablowego SN 15 kV, budowa dwóch pól liniowych 15 kV w części OSD stacji transformatorowej inwestora w miejscowości Balice, ul. Krakowska dz. nr 513/1, 513/2, 514,515/1,516/1, 516/2 Roboty budowlane 2016-05-18 08:00 2016/TD-OKR/TD-OKR/01676/L/E 2016-04-28
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku handlowego B1: budowa przyłącza kablowego SN oraz wyposażenie dwóch pól liniowych w stacji transformatorowej Odbiorcy - Firma Junior Adam Janus Roboty budowlane 2016-05-18 08:00 2016/TD-OKR/TD-OKR/01677/L/E 2016-04-28
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej zakładu produkcyjnego i obiektu handlowego: „Budowa dwóch linii kablowych 15 kV oraz dwóch pól liniowych w projektowanej stacji transformatorowej wkomponowanej SN/nN Wnioskodawcy dla zasilania zakładu produkcyjnego i obiektu handlowego w Krakowie przy ul. Biskupińskiej 28 Roboty budowlane 2016-05-18 08:00 2016/TD-OKR/TD-OKR/01678/L/E 2016-04-28
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja: budynku mieszkalnego w Krakowie ul. Nad Zalewem, zakładu produkcyjnego POL-ZDOB w Krakowie ul. Piotra Brzezińskiego 39, zakładu przetwórstwa mięsnego w m. Nowa Wieś Szlachecka Roboty budowlane 2016-05-18 08:00 2016/TD-OKR/TD-OKR/01679/L/E 2016-04-28
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku hali produkcyjno-magazynowych (zasilanie rezerwowe): budowa przyłącza kablowego SN - Firma DTWE Sp. Jawna Roboty budowlane 2016-05-18 08:00 2016/TD-OKR/TD-OKR/01680/L/E 2016-04-28
Świadczenie usług doradczych w celu pozyskania i rozliczenia dotacji dla projektów w zakresie budowy/ przebudowy sieci elektroenergetycznej Usługi 2016-05-17 10:00 2016/TD-CN/TD-CN/00752/L 2016-02-26
Dostawa wyłączników 110kV w izolacji SF6 dla potrzeb TAURON Dystrybucja S.A. Dostawy 2016-05-16 11:00 2016/TD-CN/TD-CN/01648/S 2016-04-27
ZAK4/200/16 - Głuszyca - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie przebudowy linii kablowej 20 kV K- 252 wraz z wymianą stacji R 252-04 w związku z remontem drogi wojewódzkiej nr 381 (zadanie 101576) Roboty budowlane 2016-05-16 10:00 2016/TD-OWB/TD-OWB/01817/L/E 2016-05-04
ZAK4/197/16 - Świdnica, ul. Zaułek Kupiecki - opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę wyeksploatowanej, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN R 431-09 (zadanie 336) Usługi 2016-05-16 10:00 2016/TD-OWB/TD-OWB/01753/L/E 2016-05-04
Szczytna -opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie przebudowy sieci 20 kV w obrębie stacji R-978-01 wraz z likwidacją stacji R-978-01. Zadanie 401396. Roboty budowlane 2016-05-16 10:00 2016/TD-OWB/TD-OWB/01736/L/E 2016-05-04
ZAK4/202/16 Międzylesie wykonanie dokumentacji i na jej podstawie modernizację obwodu nN X-1 zasilanego ze stacji R 862-14. Zadanie nr 401406 Roboty budowlane 2016-05-16 10:00 2016/TD-OWB/TD-OWB/01738/L/E 2016-05-04
Dostawa zestawu narzędzi, sprzętu oraz wyposażenia osobistego do prac w technologii PPN na liniach do 1kV w tradycyjnej i izolowanej sieci niskiego napięcia oraz sprzętu do czyszczenia urządzeń pod napięciem do 36kV na sucho Dostawy 2016-05-16 09:00 2016/TD-OBB/TD-OBB/01813/L/E 2016-05-02
Konserwacja konstrukcji wsporczych słupów kratowych: 110, 30/15, 15 kV Roboty budowlane 2016-05-16 09:00 2016/TD-OBB/TD-OBB/01775/L/E 2016-05-04
Dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu i narzędzi do prac pod napięciem na SN zgodnie z Planem Zakupów ST na rok 2016 z podziałem na 3 zadania 07/ZAK/430/2016/D Dostawy 2016-05-16 08:30 2016/TD-OBD/TD-OBD/01795/L 2016-05-02
Sukcesywna dostawa aparatury sterującej oświetleniem drogowym - 64/2016/ZAK2 Dostawy 2016-05-13 11:00 2016/TD-OLG/TD-OLG/01686/L 2016-05-04
Wyposażenie pomieszczeń technicznych budynku przy ul. Powstańców Śląskich 132 we Wrocławiu w urządzenia zasilania gwarantowanego wraz z ich uruchomieniem [ML-209] Roboty budowlane 2016-05-13 11:00 2016/TD-OWR/TD-OWR/01713/L/E 2016-04-26
Projekt – Rozbudowa oświetlenia ulicznego Nieborowice (Pilchowice) ul. Cicha Usługi 2016-05-13 09:00 2016/PP/TD-OGL/TD-OGL/01504/L/E 2016-04-29

 1/15 2 3 4 5 6 ...