Aktualne ogłoszenia o zamówieniach

Zwiń Wyszukiwarka
Nazwa zapytania: Numer zapytania:
Rodzaj postępowania:
Jednostka organizacyjna: /Grupa TAURON/TAURON Dystrybucja S.A. Dodaj Typ postępowania:
Kategoria zakupowa:
Tryb postępowania:
Rodzaj zamówienia:


Pozycje 1 -  25 z  279. Pokazuj jednocześnie  pozycji
Nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Numer zamówienia Data wszczęcia postępowania
Dostawa statycznych bezpośrednich 3-fazowych liczników energii elektrycznej AMI z komunikacją PLC OSGP Dostawy 2017-10-24 09:00 2017/TD-CN/TD-CN/03387/L 2017-09-14
Przebudowa sieci napowietrznej SN 30kV w miejscowości Krużlowa Wyżna, Siołkowa, Biała Niżna, Posadowa Mogilska Roboty budowlane 2017-10-12 10:00 2017/TD-OKR/TD-OKR/03266/L 2017-09-21
Kompleksowa i sukcesywna dostawa odzieży roboczej na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku - Białej Dostawy 2017-10-10 10:00 2017/TD-OBB/TD-OBB/03544/L/E 2017-09-19
Modernizacja linii napowietrznych SN powiat głogowski - 234/2017/LZA2 Roboty budowlane 2017-10-09 10:00 2017/TD-OLG/TD-OLG/03575/L/E 2017-09-22
Dostosowanie rozdzielni 20kV w GPZ 110/20 kV Lipówka do zmiany sposobu pracy punktuneutralnegosieci 20 kV izolowanego na uziemiony przez dławik kompensacyjny (O7/ZAK/561/2017/R) Roboty budowlane 2017-10-06 11:00 2017/TD-OBD/TD-OBD/03352/L/E 2017-09-20
Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE na terenie powiatu Tarnowskiego etap 1 . Modernizacja sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej S-365 Zalasowa 5 w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Roboty budowlane 2017-10-06 09:00 2017/TD-OTR/TD-OTR/03281/L 2017-09-15
Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE na terenie powiatu Tarnowskiego etap 1 . Modernizacja sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej S-372 Zalasowa 12 w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Roboty budowlane 2017-10-06 09:00 2017/TD-OTR/TD-OTR/03283/L 2017-09-15
Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE na terenie powiatu Tarnowskiego etap 1 . Modernizacja sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej S-378 Wola Lubecka 2 w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Roboty budowlane 2017-10-06 09:00 2017/TD-OTR/TD-OTR/03286/L 2017-09-15
GPZ Andrychów - kompensacja nadążna Roboty budowlane 2017-10-06 09:00 2017/TD-OBB/TD-OBB/03447/L/E 2017-09-20
Wykonanie prac związanych z wymianą opraw na terenie Gminy Maków Podhalański Roboty budowlane 2017-10-06 09:00 2017/TD-OBB/TD-OBB/03652/L/E 2017-09-22
Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE na terenie powiatu Tarnowskiego etap 1 . Modernizacja sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej S-756 Rzepiennik Biskupi 3 w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Roboty budowlane 2017-10-05 11:00 2017/TD-OTR/TD-OTR/03273/L 2017-09-14
Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE na terenie powiatu Tarnowskiego etap 1 . Modernizacja sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej S-525 Buchcice 8 w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Roboty budowlane 2017-10-05 11:00 2017/TD-OTR/TD-OTR/03278/L 2017-09-14
Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji S210, S213, S509 - Łąka ul. Kupca, Turystyczna, Tysiąclecia, Tetmajera-Przerwy, Fitelberga, Dygasińskiego, Chałubińskiego Roboty budowlane 2017-10-05 09:00 2017/TD-OGL/TD-OGL/03591/L/E 2017-09-20
Budowa linii światłowodowej w relacji GPZ Libiąż -słup rozg. nr 90 Roboty budowlane 2017-10-05 09:00 2017/TD-OBB/TD-OBB/03624/L/E 2017-09-21
Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE na terenie powiatu Tarnowskiego etap 1 . Modernizacja sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej S-530 Dzierżaniny 3 w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Roboty budowlane 2017-10-04 11:00 2017/TD-OTR/TD-OTR/03272/L 2017-09-13
Modernizacja sieci elektroenergetycznej w Złotoryi, Wierzbowej i Brenniku – 3 zadania - 233/2017/LZA2 Roboty budowlane 2017-10-04 10:00 2017/TD-OLG/TD-OLG/03503/L/E 2017-09-19
Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE na terenie powiatu Tarnowskiego etap 1. Modernizacja sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej S-681 Faliszewice 2 w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 Roboty budowlane 2017-10-03 11:00 2017/TD-OTR/TD-OTR/03246/L 2017-09-12
Sukcesywna dostawa zacisków transformatorowych typu TOGA lub równoważnych dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie Dostawy 2017-10-03 11:00 2017/TD-OTR/TD-OTR/03586/L/E 2017-09-20
Budowa powiązania między stacjami Kicznia 03 (8191) i Jastrzębie 02 (7369) wraz z przebudową sieci nN w miejscowości Jastrzębie oraz Kicznia - tryb wybuduj Roboty budowlane 2017-10-03 10:00 2017/TD-OKR/KR OMI/02767/L 2017-08-23
Budowa powiązania między stacjami 8198 (Łącko 04) i 8766 (Czarny Potok 04) Projekt nr 1 Nowy Sącz Zadanie nr 3 - tryb wybuduj Roboty budowlane 2017-10-03 10:00 2017/TD-OKR/TD-OKR/02815/L 2017-08-23
Budowa powiązania między stacjami Przenosza 6 (7532) i Raciborzany 5 (7496) wraz z przebudową sieci nN, Projekt 2 Limanowa Zadanie nr 7 Roboty budowlane 2017-10-03 10:00 2017/TD-OKR/KR OMI/02865/L 2017-08-23
Przebudowa linii kablowej Dębska Kuźnia Zajazd - Dębska Kuźnia Wieś w celu osiągnięcia koncepcji sieci inteligentnej (SMART) - zadanie dofinansowane ze środków UE - działanie 1.4 - LZA03/DK/UE/159/2017 Roboty budowlane 2017-10-03 10:00 2017/TD-OOP/TD-OOP/03348/L 2017-09-08
Dostawa sprzętu i narzędzi do prac pod napięciem na elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych do 1 kV i przy urządzeniach rozdzielczych do 1kV - LZA03/BK/207/2017 Dostawy 2017-10-03 10:00 2017/TD-OOP/TD-OOP/03573/L 2017-09-20
Malowanie obudów złączy kablowych II klasy ochronności (i szafek pomiarowych) na obszarze TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu. Usługi 2017-10-03 10:00 2017/TD-OWR/TD-OWR/03606/L/E 2017-09-21
Dostosowanie budynku regionu do wymogów BHP- dostawa i montaż klimatyzacji do budynku Regionu Nysa ul. Bramy Grodkowskiej 2 - LZA03/MD/228/2017 Roboty budowlane 2017-10-03 10:00 2017/TD-OOP/TD-OOP/03654/L/E 2017-09-22

 1/12 2 3 4 5 6 ...